logo Vlaams Parlement

Zomerreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 28 juli tot maandag 15 september. Tijdens die periode zijn er geen parlementaire vergaderingen gepland. Indien nodig kan het parlement wel uit reces komen voor dringende aangelegenheden en de Commissie ad hoc, die op 26 juli werd opgericht, samenroepen. De diensten van het Algemeen Secretariaat blijven steeds bereikbaar.

De eerstvolgende plenaire vergadering vindt plaats op maandag 22 september 2014 met op de agenda onder meer de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering.

Zaterdag 26 juli 2014 - Plenaire vergaderingen

 

Plenair debat over het regeerakkoord en vertrouwensstemming

Op zaterdag 26 juli debatteerde het parlement over het regeerakkoord van het nieuwe Vlaamse kabinet. 

Aansluitend op het debat heeft de plenaire vergadering het regeerakkoord goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie (89 stemmen voor, 29 stemmen tegen, geen onthoudingen).

 

 

Vrijdag 25 juli 2014 - Plenaire vergaderingen

 

Verkiezing en eedaflegging Vlaamse Regering

De onderhandelingen tussen N-VA, CD&V en Open Vld hebben geleid tot een akkoord over de vorming van een nieuwe Vlaamse Regering. Het parlement heeft op 25 juli 2014 de ministers verkozen die de regering vormen. Dat gebeurt via een voordrachtslijst die ondertekend wordt door een volstrekte meerderheid van de Vlaamse volksvertegenwoordigers. De lijst moet zowel mannen als vrouwen bevatten en minstens één minister moet uit Brussel komen. De verkozen ministers hebben de eed afgelegd in handen van de voorzitter van het Vlaams Parlement. De minister-president heeft vervolgens de eed afgelegd bij de koning.
De foto's van de eedafleggingen van de Vlaamse ministers staan op de Flickr-pagina van het Vlaams Parlement.

 

Toespraak van de voorzitter bij de installatie van de Vlaamse Regering

Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging opvolgers Vlaamse ministers

De parlementsleden die minister zijn geworden in de Vlaamse Regering moeten worden vervangen in het parlement. Na de goedkeuring van hun geloofsbrieven hebben hun opvolgers de eed afgelegd als Vlaams volksvertegenwoordiger. De opvolger van Bianca Debaets, die staatssecretaris werd in de Brusselse regering, legde 's morgens reeds de eed af.
De foto's van de eedafleggingen van de nieuwe Vlaamse volksvertegenwoordigers staan op de Flickr-pagina van het Vlaams Parlement.

Regeringsverklaring

Minister-president Geert Bourgeois heeft de regeringsverklaring van de nieuwe Vlaamse Regering voorgelezen in het parlement. Het debat en de stemming over het regeerakkoord volgen op zaterdag.

 

De laatste dagen van The Sequence


Op 12 juli nam Arne Quinze en het Vlaams Parlement afscheid van het kunstwerk The Sequence met een streetparty. In augustus wordt The Sequence afgebroken.

Meer sfeerfoto's van de party op facebook.

U kunt nog altijd uw eigen foto/selfie/video met The Sequence posten op onze facebookpagina.


The Sequence Streetparty

Vrijdag 11 juli 2014

Op 11 juli viert het Vlaams Parlement de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap. Traditioneel gebeurt dat in het stadhuis van Brussel.
11 juli 2014, stadhuis Brussel
De voorzitter houdt de jaarlijkse 11 julitoespraak.


11 juli 2014, stadhuis Brussel
V.l.n.r.: Charles Michel, Pieter De Crem, Kris Peeters, Elio Di Rupo, Gwendolyn Rutten, Geert Bourgeois en Philippe Muyters

Woensdag 9 juli 2014

Op woensdag 9 juli 2014 ontvangt het Vlaams Parlement de Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Nederlandse Tweede Kamer.


de Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van de Nederlandse Tweede Kamer bezoekt het Vlaams Parlement


 
Volg ons
 


 
Hoe werkt het Vlaams Parlement?
 

Reglement

Begrippenlijst

Wegwijs in de documenten