logo Vlaams Parlement

Verzoekschriften

Waarom is er een petitierecht?

Wie kan een verzoekschrift indienen?

Wat mag er in een verzoekschrift staan?

Hoe dient u een verzoekschrift in?

Behandeling en antwoord

Tips voor het indienen

Tips voor hoorzittingen

Reglementering

Wat mag er wel/niet in een verzoekschrift staan?

Het verzoek kan een klacht, een vraag om het beleid of een decreet te veranderen, of een ander voorstel zijn.

Verzoekschriften die bij het Vlaams Parlement ingediend worden, moeten betrekking hebben op onderwerpen die tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest behoren, of moeten minstens de belangen raken van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest.

Dus:

  • een verzoekschrift over, bijvoorbeeld, justitie, de sociale zekerheid of het defensiebeleid van BelgiŽ kan niet door het Vlaams Parlement onderzocht worden, omdat dat federale bevoegdheden zijn.
  • een verzoekschrift over, bijvoorbeeld, het Vlaamse huisvestingsbeleid, ruimtelijke ordening, onderwijs, welzijn en cultuur kan wel door het Vlaams Parlement worden behandeld: dat zijn allemaal Vlaamse bevoegdheden.

Een brief waarin u uw mening uit, zonder een concreet verzoek, zal niet als verzoekschrift behandeld worden. Eventueel wordt het louter ter kennisname bezorgd aan de leden van de bevoegde commissie.

Wanneer het geformuleerde verzoek kennelijk niet ernstig is, of wanneer het taalgebruik beledigend is, zal de brief evenmin als een verzoekschrift behandeld worden.

Een verzoek om een vonnis of arrest van een rechtbank te hervormen of teniet te doen, kan niet door het Parlement onderzocht worden. De scheiding der machten verzet zich daar tegen.

Terug naar het begin