logo Vlaams Parlement

Overzicht van alle activiteiten

Colloquium 40 jaar Vlaams Parlement: "Federalisme en regionalisme, iedere keer een ander verhaal?" (english)
 

Foto's
- Het feest van de jarigen op 3 december
- Ontvangst van de ambassadeurs op 7 december
- Plechtige zitting op 7 december
- Colloquium op 9 december"


De Cultuurraad voor de Nederlandse cultuurgemeenschap vergaderde in het Paleis der Natie
 
Handelingen van de plenaire vergadering van 7 december 1971
 
De Cultuurraad voor de Nederlandse cultuurgemeenschap vergaderde in het Paleis der Natie       Foto's: Archief Vlaams Parlement

Vlaams Parlement viert 40 jaar

40 jaar Vlaams Parlement

 • Op 7 december 1971 werd de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap geďnstalleerd.

 • Flemish Parliament turns 40

  The Flemish Parliament on Wednesday celebrated its 40th birthday. After six state reforms the Flemish parliament today takes decisions on education, mobility, farming and foreign trade with a budget of 26 billion euros. The new state reform takes this to 35 billion.
   
 • Radio 1 De Ochtend

  Radioreportage van 7 december 2011 naar aanleiding van 40 jaar Vlaams Parlement (mp3)
   
 • Persberichten

 • Feesteditie van Parlando

  13 Vlaamse Volksvertegenwoordigers van vroeger en nu vertellen in het Huisblad van het Vlaams Parlement over hun ervaringen in de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap, de Vlaamse Raad en het Vlaams Parlement. Hun verhaal wordt geďllustreerd met foto's uit ons rijkgevulde archief.
  Parlando 41 (pdf)
   

 • Feest van de jarigen

  3 december 2011

  Het Vlaams Parlement nodigt alle inwoners van het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit die op 7 december a.s. 40, 30, 20,10 of 1 jaar worden. Een verjaardagsfeest is een gezinsgebeuren en dus is elke jarige welkom met zijn/haar gezin.
  Radio 2verleent de hele dag zijn medewerking aan dit initiatief en zendt van 8 tot 18 uur rechtstreeks uit vanuit de Koepelzaal van het Vlaams Parlement.

  8u - 10u Rechtstreekse uitzending "En nu serieus", gepresenteerd door Luk Alloo en Christel Van Dyck, focust op deze bijzondere verjaardag met praatgasten en optredens die een link met het Vlaams Parlement hebben.

  10u15 VIP-rondleiding voor de jarigendoor Vlaamse volksvertegenwoordigers in het hart van de Vlaamse democratie. Leuke anekdotes, een blik achter de schermen, toelichting over de werking, de rol en de architectuur van het Vlaams Parlement, afgewisseld met een woordje uitleg over de Vlaamse hedendaagse kunstwerken, maken hier een boeiende ervaring van.

  10u15 programma door de educatieve dienst ( De Kracht van Je Stem) en het Kinderrechtencommissariaat

  • 4- tot 9-jarigen worden getrakteerd op een supergezellig en spetterend optreden van kapitein Winokio in zaal De Schelp.
  • 10- tot 16-jarigen trekken onder begeleiding naar De Loketten, het bezoekerscentrum van het Vlaams Parlement, voor een bezoek aan de tentoonstelling Gevaarlijk Jong/de blik van kinderen en jongeren
  • 10- tot 14-jarigen dramaworkshops met Sofie Saller
  • 15- en 16-jarigen foto-, klank- en videoworkshops onder leiding van Piazza de'll Arte

  12u-15u Uitgebreid wandelbuffet

  V.l.n.r. Voorzitter Jan Peumans, de jarige tweeling, Veerle Heeren, Johan Verstreken, Khadija Zamouri
  De verjaardagstaart
  Sfeerbeelden van het feest van de jarigen


   

 • Plechtige zitting

  7 december 2011 om 11 u

  Op 7 december 2011 is het dag op dag 40 jaar geleden dat de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap geďnstalleerd werd. Voor Vlaanderen luidde de oprichting van de Cultuurraad het ontstaan in van een eigen Vlaams Parlement. Om dit te herdenken wordt op 7 december zelf een plechtige zitting in de Koepelzaal georganiseerd met toespraken door de voorzitter, de fractievoorzitters en de minister-president
  Persbericht van 5 december 2011
  Handelingen van de plenaire ochtendvergadering van 7 december 2011 (pdf)
  V.l.n.r. Jan Peumans en Martine Goossens
  Sfeerbeelden van de plechtige zitting

 • Voorstelling van het boek

  7 december 2011 om 12u15
  Van een unitair naar een federaal België: 40 jaar beleidsvorming in gemeenschappen en gewesten (1971–2011) - D’une Belgique unitaire ŕ une Belgique fédérale : 40 ans d’évolution politique des communautés et des régions (1971–2011)
   

  Van een unitair naar een federaal België: 40 jaar beleidsvorming in gemeenschappen en gewesten (1971–2011)  D’une Belgique unitaire ŕ une Belgique fédérale : 40 ans d’évolution politique des communautés et des régions (1971–2011)

  Op 7 december 2011, dag op dag 40 jaar na de installatie van de Vlaamse Cultuurraad, wordt het boek Van een unitair naar een federaal België: 40 jaar beleidsvorming in gemeenschappen en gewesten (1971–2011)- D’une Belgique unitaire ŕ une Belgique fédérale : 40 ans d’évolution politique des communautés et des régions (1971–2011)officieel voorgesteld aan de Vlaamse Volksvertegenwoordigers, de pers en het publiek.
  Met het boek wil het Vlaams Parlement inhoudelijk de betekenis van de regionalisering beklemtonen. Het heeft zich daarbij de fundamentele vraag gesteld welke stempel het regionaliseringsproces op de ontwikkeling van de twee grote gemeenschappen van dit land heeft gedrukt. Het Vlaams Parlement gaf zestien wetenschappers uit het noorden en het zuiden van het land de opdracht die vraag aan de hand van een aantal concrete thema's te beantwoorden. Het resultaat van het onderzoek van die Nederlandstalige en Franstalige auteurs is in dit boek terug te vinden.

 • Onthulling van de gedenkplaat '40 jaar Vlaams Parlement'

  7 december 18 u
  De leden van het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement onthullen een gedenkplaat naar aanleiding van het 40 jarig bestaan van het Vlaams Parlement.
  Onthulling van de gedenkplaat '40 jaar Vlaams Parlement
  v.l.n.r. de heer Jan Peumans, parlementsvoorzitter, de heer Carl Decaluwe, eerste ondervoorzitter, de heer Lode Vereeck, LDD-fractievoorzitter, de heer Bart Van Malderen, sp.a-fractievoorzitter, mevrouw Veerle Heeren, secretaris van het Vlaams Parlement.

 • Ontvangst van de buitenlandse ambassadeurs

  7 december 2011 om 19 u

  Het Vlaams Parlement wil ook op internationaal vlak zijn contacten onderhouden en wil de internationale gemeenschap daarom laten meevieren met zijn 40 jarige bestaan. Daarom nodigde het Vlaams Parlement de buitenlandse ambassadeurs die in België vertoeven, de leden van de Regleg, de permanente vertegenwoordigers en de voorzitter van het Comité van de Regio's uit voor een bezoek aan het Vlaams Parlement.


  Toespraak door Jan Peumans bij de ontvangst van de ambassadeurs (pdf)
  Speech by Jan Peumans at the Ambassadors’ reception (pdf)
  Sfeerbeelden van de Ontvangst van de buitenlandse ambassadeurs
  Z.E. de heer Howard Gutman, ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika en de heer Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement

 • Colloquium 40 jaar Vlaams Parlement: "Federalisme en regionalisme, iedere keer een ander verhaal?"

  9 december 2011


  V.l.n.r. Carl Decaluwe ; Arthur Benz ; Els Witte
  Sfeerbeelden van het Colloquium

  Conference 40 Years Flemish Parliament: "Federalism and regionalism, each time another story?"


   
 • Jef Neve

  13 december 2011 om 18u
  Concert Jef Neve
  Het bestuur van de vzw Gewezen Vlaamse volksvertegenwoordigers organiseert i.s.m. het Bureau van het Vlaams Parlement op 13 december 2011 om 18.00 u. een afsluitend cultureel evenement. Jef Neve, gerenommeerd jong Vlaams jazzpianist en componist zal in de Schelp van het Vlaams Parlement een intiem soloconcert geven dat wordt afgesloten met een receptie.

  Concert Jef Neve

  Concert Jef Neve

  v.l.n.r. de heer Carl Decaluwe, Eerste ondervoorzitter Vlaams Parlement, de heer Jef Neve, de heer Hugo Weckx, voorzitter van de vzw Gewezen Vlaamse Volksvertegenwoordigers en Gewezen Vlaams Minister van Cultuur.