printlogo Vlaams Parlement

Ontwerp van decreet tot instemming met het verdrag tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Republiek Kroatië betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, en met de slotakte, ondertekend in Brussel op 9 december 2011

ontwerp van decreet (Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid)
Stuk 1862 (2012-2013) - Nr. 1
Indiener Vlaamse Regering
Verslaggever Mia De Vits (sp·a)
Huidige stand in de procedure bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad
  nr 103-ED.2 van 05-04-2013
  Kruispuntbank van de wetgeving
  Vlaamse Codex
Thema's buitenlands beleid; Europese aangelegenheden

Download Tekst PDF (3,26 MB)

 

Procedureverloop    Stukken in het dossier    Commissie    Plenaire   

 

Procedureverloop

 
14-01-2013 ingediend
14-01-2013 naar voorzitter
14-01-2013 verwezen naar commissie
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
05-02-2013 rondgedeeld
13-02-2013 te behandelen in commissie
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
19-02-2013 in behandeling in commissie
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
19-02-2013 aangenomen in commissie
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
27-02-2013 in behandeling in plenaire vergadering
27-02-2013 aangenomen in plenaire vergadering
08-03-2013 bekrachtigd en afgekondigd
05-04-2013 bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad
Stukken in het dossier

 
Stuk 1862 (2012-2013 ) nr. 1 ontwerp van decreet Tekst PDF icoon (3,26 MB) Dossier
Stuk 1862 (2012-2013 ) nr. 2 verslag Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1862 (2012-2013 ) nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering Tekst PDF icoon Dossier


Commissie

 

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking

 
Geagendeerd op:
19-02-2013 14:00u. Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming agenda
 


Plenaire

 
Geagendeerd op:
- Plenaire vergadering nr. 27 van 27-02-2013 14:04 Beraadslaging
Hoofdelijke stemming
 
Verslag:
- Plenaire vergadering nr. 26 van 20-02-2013 14:02 Handelingen
Handelingen
Handelingen PDF PDF icoon
- Plenaire vergadering nr. 27 van 27-02-2013 14:04 Handelingen
Handelingen
Handelingen PDF PDF icoon

Stemresultaat:
Aangenomen in plenaire vergadering
Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:
107  leden hebben deelgenomen aan de stemming
107  leden hebben ja gestemd
Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:
112  leden hebben deelgenomen aan de stemming
112  leden hebben ja gestemd
Marijke Dillen (Vlaams Belang) Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) Kris Van Dijck (N-VA) Matthias Diependaele (N-VA) Koen Van den Heuvel (CD&V) Veerle Heeren (CD&V) Lode Vereeck (LDD) Dirk Van Mechelen (Open Vld) Sas van Rouveroij (Open Vld) Bart Van Malderen (sp·a) Jan Roegiers (sp·a) Elisabeth Meuleman (Groen) Filip Dewinter (Vlaams Belang) Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) Jan Penris (Vlaams Belang) Lies Jans (N-VA) Helga Stevens (N-VA) Johan Sauwens (CD&V) Jos De Meyer (CD&V) Eric Van Rompuy (CD&V) Ulla Werbrouck (LDD) Patricia Ceysens (Open Vld) Marino Keulen (Open Vld) Ludo Sannen (sp·a) Mia De Vits (sp·a) Bart Martens (sp·a) Mieke Vogels (Groen) Felix Strackx (Vlaams Belang) Johan Deckmyn (Vlaams Belang) Frank Creyelman (Vlaams Belang) Bart De Wever (N-VA) Liesbeth Homans (N-VA) Kathleen Helsen (CD&V) Jan Laurys (CD&V) Jan Verfaillie (CD&V) Tinne Rombouts (CD&V) Boudewijn Bouckaert (LDD) Bart Tommelein (Open Vld) Marleen Vanderpoorten (Open Vld) Fientje Moerman (Open Vld) Else De Wachter (sp·a) Patrick Janssens (sp·a) Chokri Mahassine (sp·a) Bart Caron (Groen) Christian Verougstraete (Vlaams Belang) Pieter Huybrechts (Vlaams Belang) Erik Tack (Vlaams Belang) Marc Hendrickx (N-VA) Piet De Bruyn (N-VA) Johan Verstreken (CD&V) Vera Jans (CD&V) Sabine Poleyn (CD&V) Patricia De Waele (LDD) Peter Reekmans (LDD) Filip Anthuenis (Open Vld) Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) Jurgen Vanlerberghe (sp·a) Fatma Pehlivan (sp·a) Philippe De Coene (sp·a) Luckas Van Der Taelen (Groen) Katleen Martens (Vlaams Belang) Marleen Van den Eynde (Vlaams Belang) Linda Vissers (Vlaams Belang) Danielle Godderis-T'Jonck (N-VA) Vera Celis (N-VA) Katrien Schryvers (CD&V) Sonja Claes (CD&V) Dirk de Kort (CD&V) Martine Fournier (CD&V) Cindy Franssen (CD&V) Jurgen Verstrepen (LDD) Ivan Sabbe (LDD) Marnic De Meulemeester (Open Vld) Karlos Callens (Open Vld) Annick De Ridder (Open Vld) Michèle Hostekint (sp·a) Kurt De Loor (sp·a) Els Robeyns (sp·a) Yamila Idrissi (sp·a) Dirk Peeters (Groen) Wim Wienen (Vlaams Belang) Wim Van Dijck (Vlaams Belang) Chris Janssens (Vlaams Belang) Willy Segers (N-VA) Goedele Vermeiren (N-VA) Wilfried Vandaele (N-VA) Paul Delva (CD&V) Ward Kennes (CD&V) Lode Ceyssens (CD&V) Robrecht Bothuyne (CD&V) Karin Brouwers (CD&V) Griet Coppé (CD&V) Ann Brusseel (Open Vld) Marc Vanden Bussche (Open Vld) Peter Gysbrechts (Open Vld) Mercedes Van Volcem (Open Vld) Vera Van der Borght (Open Vld) Steve D'Hulster (sp·a) Güler Turan (sp·a) Kathleen Deckx (sp·a) Marcel Logist (sp·a) Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Groen) Björn Rzoska (Groen) Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt (Vlaams Belang) Gerda Van Steenberge (Onafhankelijke) Erik Arckens (Onafhankelijke) Jan Peumans (N-VA) Marius Meremans (N-VA) Tine Eerlingen (N-VA) Karim Van Overmeire (N-VA) Griet Smaers (CD&V) Marc Van de Vijver (CD&V) Veli Yüksel (CD&V) Valerie Taeldeman (CD&V) Jan Durnez (CD&V) Peter Van Rompuy (CD&V) Els Kindt (CD&V) Caroline Bastiaens (CD&V) Jo De Ro (Open Vld) Khadija Zamouri (Open Vld) Lydia Peeters (Open Vld) Gwenny De Vroe (Open Vld) Irina De Knop (Open Vld) Christian Van Eyken (UF)

Legende:

    Voor
    Tegen
    Onthouding
    Niet gestemd
    Lege plaats


Voor (112) Tegen (0) Onthouding (0)
Filip Anthuenis (Open Vld)
Erik Arckens (Onafhankelijke)
Caroline Bastiaens (CD&V)
Robrecht Bothuyne (CD&V)
Boudewijn Bouckaert (LDD)
Karin Brouwers (CD&V)
Ann Brusseel (Open Vld)
Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt (Vlaams Belang)
Karlos Callens (Open Vld)
Bart Caron (Groen)
Vera Celis (N-VA)
Patricia Ceysens (Open Vld)
Lode Ceyssens (CD&V)
Sonja Claes (CD&V)
Griet Coppé (CD&V)
Frank Creyelman (Vlaams Belang)
Steve D'Hulster (sp·a)
Piet De Bruyn (N-VA)
Dirk de Kort (CD&V)
Kurt De Loor (sp·a)
Marnic De Meulemeester (Open Vld)
Annick De Ridder (Open Vld)
Jo De Ro (Open Vld)
Mia De Vits (sp·a)
Gwenny De Vroe (Open Vld)
Else De Wachter (sp·a)
Patricia De Waele (LDD)
Bart De Wever (N-VA)
Johan Deckmyn (Vlaams Belang)
Kathleen Deckx (sp·a)
Paul Delva (CD&V)
Filip Dewinter (Vlaams Belang)
Matthias Diependaele (N-VA)
Marijke Dillen (Vlaams Belang)
Jan Durnez (CD&V)
Tine Eerlingen (N-VA)
Martine Fournier (CD&V)
Cindy Franssen (CD&V)
Danielle Godderis-T'Jonck (N-VA)
Veerle Heeren (CD&V)
Kathleen Helsen (CD&V)
Marc Hendrickx (N-VA)
Liesbeth Homans (N-VA)
Michèle Hostekint (sp·a)
Pieter Huybrechts (Vlaams Belang)
Yamila Idrissi (sp·a)
Lies Jans (N-VA)
Vera Jans (CD&V)
Chris Janssens (Vlaams Belang)
Patrick Janssens (sp·a)
Ward Kennes (CD&V)
Marino Keulen (Open Vld)
Els Kindt (CD&V)
Jan Laurys (CD&V)
Marcel Logist (sp·a)
Chokri Mahassine (sp·a)
Bart Martens (sp·a)
Katleen Martens (Vlaams Belang)
Marius Meremans (N-VA)
Elisabeth Meuleman (Groen)
Fientje Moerman (Open Vld)
Dirk Peeters (Groen)
Lydia Peeters (Open Vld)
Fatma Pehlivan (sp·a)
Jan Penris (Vlaams Belang)
Jan Peumans (N-VA)
Sabine Poleyn (CD&V)
Peter Reekmans (LDD)
Els Robeyns (sp·a)
Jan Roegiers (sp·a)
Tinne Rombouts (CD&V)
Björn Rzoska (Groen)
Ivan Sabbe (LDD)
Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Groen)
Ludo Sannen (sp·a)
Katrien Schryvers (CD&V)
Willy Segers (N-VA)
Stefaan Sintobin (Vlaams Belang)
Griet Smaers (CD&V)
Helga Stevens (N-VA)
Erik Tack (Vlaams Belang)
Valerie Taeldeman (CD&V)
Bart Tommelein (Open Vld)
Güler Turan (sp·a)
Marleen Van den Eynde (Vlaams Belang)
Koen Van den Heuvel (CD&V)
Luckas Van Der Taelen (Groen)
Kris Van Dijck (N-VA)
Wim Van Dijck (Vlaams Belang)
Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)
Bart Van Malderen (sp·a)
Dirk Van Mechelen (Open Vld)
Eric Van Rompuy (CD&V)
Peter Van Rompuy (CD&V)
Sas van Rouveroij (Open Vld)
Gerda Van Steenberge (Onafhankelijke)
Mercedes Van Volcem (Open Vld)
Wilfried Vandaele (N-VA)
Marc Vanden Bussche (Open Vld)
Marleen Vanderpoorten (Open Vld)
Jurgen Vanlerberghe (sp·a)
Lode Vereeck (LDD)
Jan Verfaillie (CD&V)
Goedele Vermeiren (N-VA)
Christian Verougstraete (Vlaams Belang)
Johan Verstreken (CD&V)
Jurgen Verstrepen (LDD)
Linda Vissers (Vlaams Belang)
Mieke Vogels (Groen)
Ulla Werbrouck (LDD)
Wim Wienen (Vlaams Belang)
Veli Yüksel (CD&V)
 
 
Zoekresultaten van 24 juli 2014, 19:01