printlogo Vlaams Parlement

Ontwerp van decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005. Amendementen

amendement
Stuk 1467 (2011-2012) - Nr. 4
amendementen nrs. 14, 15, 16, 17
Indieners Marnic De Meulemeester (Open Vld) , Annick De Ridder (Open Vld) , Sas van Rouveroij (Open Vld) , Marc Vanden Bussche (Open Vld)
Huidige stand in de procedure ontvankelijk
  Kruispuntbank van de wetgeving
  Vlaamse Codex
Thema lokale besturen

Download Tekst PDF

 

Procedureverloop    Stukken in het dossier   

 

Procedureverloop

 
16-03-2012 ingediend
16-03-2012 naar voorzitter
16-03-2012 ontvankelijk
 
Basisstuk van dit dossier
Stukken in het dossier

 
Stuk 1467 (2011-2012 ) nr. 1 ontwerp van decreet Tekst PDF icoon (4,95 MB) Dossier
Stuk 1467 (2011-2012 ) nr. 2 amendementen Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1467 (2011-2012 ) nr. 3 amendementen Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1467 (2011-2012 ) nr. 4 amendementen Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1467 (2011-2012 ) nr. 5 amendementen Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1467 (2011-2012 ) nr. 6 verslag hoorzitting/gedachtewisseling Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1467 (2011-2012 ) nr. 7 amendementen Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1467 (2011-2012 ) nr. 8 amendement Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1467 (2011-2012 ) nr. 9 amendement Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1467 (2011-2012 ) nr. 10 amendementen Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1467 (2011-2012 ) nr. 11 amendement Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1467 (2011-2012 ) nr. 12 amendement Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1467 (2011-2012 ) nr. 13 amendementen Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1467 (2011-2012 ) nr. 14 verslag Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1467 (2011-2012 ) nr. 15 amendement Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1467 (2011-2012 ) nr. 16 amendement Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1467 (2011-2012 ) nr. 17 amendementen Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1467 (2011-2012 ) nr. 18 tekst aangenomen door de plenaire vergadering Tekst PDF icoon Dossier
 
Zoekresultaten van 23 juli 2014, 18:01