printlogo Vlaams Parlement

Ontwerp van decreet houdende de implementatie van de richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van richtlijn 2001/77/EG en richtlijn 2003/30/EG

ontwerp van decreet (Gewestaangelegenheid)
Stuk 1146 (2010-2011) - Nr. 1
Indiener Vlaamse Regering
Verslaggever Valerie Taeldeman (CD&V)
Huidige stand in de procedure bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad
  nr 211 van 25-07-2011
  Kruispuntbank van de wetgeving
  Vlaamse Codex
Thema energie en natuurlijke rijkdommen

Download Tekst PDF

 

Procedureverloop    Stukken in het dossier    Commissie    Plenaire   

 

Procedureverloop

 
17-05-2011 ingediend
17-05-2011 naar voorzitter
17-05-2011 verwezen naar commissie
Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
26-05-2011 rondgedeeld
03-06-2011 te behandelen in commissie
Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
08-06-2011 in behandeling in commissie
Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
08-06-2011 aangenomen in commissie
Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
29-06-2011 in behandeling in plenaire vergadering
30-06-2011 aangenomen in plenaire vergadering
08-07-2011 bekrachtigd en afgekondigd
25-07-2011 bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad
Stukken in het dossier

 
Stuk 1146 (2010-2011 ) nr. 1 ontwerp van decreet Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1146 (2010-2011 ) nr. 2 verslag Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1146 (2010-2011 ) nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering Tekst PDF icoon Dossier


Commissie

 

Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

 
Geagendeerd op:
08-06-2011 10:00u. Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming agenda
 


Plenaire

 
Geagendeerd op:
- Plenaire vergadering nr. 43 van 29-06-2011 14:04 Beraadslaging
Hoofdelijke stemming
 
Verslag:
- Plenaire vergadering nr. 43 van 29-06-2011 14:04 Handelingen
Handelingen
Handelingen PDF PDF icoon (1,07 MB)

Stemresultaat:
Aangenomen in plenaire vergadering
74  leden hebben deelgenomen aan de stemming
67  leden hebben ja gestemd
7  leden hebben zich onthouden
Marijke Dillen (Vlaams Belang) Filip Dewinter (Vlaams Belang) Bart De Wever (N-VA) Kris Van Dijck (N-VA) Ludwig Caluwé (CD&V) Veerle Heeren (CD&V) Lode Vereeck (LDD) Dirk Van Mechelen (Open Vld) Sas van Rouveroij (Open Vld) John Crombez (sp·a) Jan Roegiers (sp·a) Filip Watteeuw (Groen!) Gerda Van Steenberge (Vlaams Belang) Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) Jan Penris (Vlaams Belang) Mark Demesmaeker (N-VA) Helga Stevens (N-VA) Carl Decaluwe (CD&V) Jos De Meyer (CD&V) Eric Van Rompuy (CD&V) Ulla Werbrouck (LDD) Patricia Ceysens (Open Vld) Marino Keulen (Open Vld) Ludo Sannen (sp·a) Mia De Vits (sp·a) Bart Martens (sp·a) Mieke Vogels (Groen!) Felix Strackx (Vlaams Belang) Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) Frank Creyelman (Vlaams Belang) Lieven Dehandschutter (N-VA) Liesbeth Homans (N-VA) Johan Sauwens (CD&V) Kathleen Helsen (CD&V) Jan Laurys (CD&V) Jan Verfaillie (CD&V) Jurgen Verstrepen (LDD) Bart Tommelein (Open Vld) Marleen Vanderpoorten (Open Vld) Fientje Moerman (Open Vld) Else De Wachter (sp·a) Patrick Janssens (sp·a) Chokri Mahassine (sp·a) Bart Caron (Groen!) Christian Verougstraete (Vlaams Belang) Pieter Huybrechts (Vlaams Belang) Erik Arckens (Vlaams Belang) Marc Hendrickx (N-VA) Lies Jans (N-VA) Koen Van den Heuvel (CD&V) Tom Dehaene (CD&V) Tinne Rombouts (CD&V) Peter Reekmans (LDD) Boudewijn Bouckaert (LDD) Filip Anthuenis (Open Vld) Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) Bart Van Malderen (sp·a) Fatma Pehlivan (sp·a) Philippe De Coene (sp·a) Luckas Van Der Taelen (Groen!) Erik Tack (Vlaams Belang) Katleen Martens (Vlaams Belang) Johan Deckmyn (Vlaams Belang) Danielle Godderis-T'Jonck (N-VA) Vera Celis (N-VA) Johan Verstreken (CD&V) Vera Jans (CD&V) Sabine Poleyn (CD&V) Katrien Schryvers (CD&V) Sonja Claes (CD&V) Patricia De Waele (LDD) Ivan Sabbe (LDD) Marnic De Meulemeester (Open Vld) Karlos Callens (Open Vld) Annick De Ridder (Open Vld) Michèle Hostekint (sp·a) Kurt De Loor (sp·a) Els Robeyns (sp·a) Yamila Idrissi (sp·a) Dirk Peeters (Groen!) Linda Vissers (Vlaams Belang) Wim Van Dijck (Vlaams Belang) Marleen Van den Eynde (Vlaams Belang) Willy Segers (N-VA) Goedele Vermeiren (N-VA) Wilfried Vandaele (N-VA) Dirk de Kort (CD&V) Martine Fournier (CD&V) Cindy Franssen (CD&V) Paul Delva (CD&V) Ward Kennes (CD&V) Lode Ceyssens (CD&V) Marc Vanden Bussche (Open Vld) Peter Gysbrechts (Open Vld) Mercedes Van Volcem (Open Vld) Herman Schueremans (Open Vld) Vera Van der Borght (Open Vld) Steve D'Hulster (sp·a) Güler Turan (sp·a) Kathleen Deckx (sp·a) Marcel Logist (sp·a) Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Groen!) Elisabeth Meuleman (Groen!) Chris Janssens (Vlaams Belang) Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt (Vlaams Belang) Wim Wienen (Vlaams Belang) Karim Van Overmeire (Onafhankelijke) Jan Peumans (N-VA) Matthias Diependaele (N-VA) Tine Eerlingen (N-VA) Robrecht Bothuyne (CD&V) Karin Brouwers (CD&V) Griet Coppé (CD&V) Griet Smaers (CD&V) Marc Van de Vijver (CD&V) Veli Yüksel (CD&V) Valerie Taeldeman (CD&V) Jan Durnez (CD&V) Lydia Peeters (Open Vld) Gwenny De Vroe (Open Vld) Irina De Knop (Open Vld) Ann Brusseel (Open Vld) Christian Van Eyken (UF)

Legende:

    Voor
    Tegen
    Onthouding
    Niet gestemd
    Lege plaats


Voor (67) Tegen (0) Onthouding (7)
Robrecht Bothuyne (CD&V)
Karin Brouwers (CD&V)
Ludwig Caluwé (CD&V)
Vera Celis (N-VA)
Lode Ceyssens (CD&V)
Frank Creyelman (Vlaams Belang)
John Crombez (sp·a)
Steve D'Hulster (sp·a)
Philippe De Coene (sp·a)
Dirk de Kort (CD&V)
Kurt De Loor (sp·a)
Jos De Meyer (CD&V)
Mia De Vits (sp·a)
Else De Wachter (sp·a)
Bart De Wever (N-VA)
Carl Decaluwe (CD&V)
Johan Deckmyn (Vlaams Belang)
Kathleen Deckx (sp·a)
Tom Dehaene (CD&V)
Lieven Dehandschutter (N-VA)
Mark Demesmaeker (N-VA)
Filip Dewinter (Vlaams Belang)
Matthias Diependaele (N-VA)
Marijke Dillen (Vlaams Belang)
Tine Eerlingen (N-VA)
Cindy Franssen (CD&V)
Danielle Godderis-T'Jonck (N-VA)
Marc Hendrickx (N-VA)
Liesbeth Homans (N-VA)
Michèle Hostekint (sp·a)
Lies Jans (N-VA)
Vera Jans (CD&V)
Chris Janssens (Vlaams Belang)
Patrick Janssens (sp·a)
Ward Kennes (CD&V)
Jan Laurys (CD&V)
Marcel Logist (sp·a)
Chokri Mahassine (sp·a)
Bart Martens (sp·a)
Fatma Pehlivan (sp·a)
Jan Penris (Vlaams Belang)
Els Robeyns (sp·a)
Jan Roegiers (sp·a)
Ludo Sannen (sp·a)
Johan Sauwens (CD&V)
Katrien Schryvers (CD&V)
Willy Segers (N-VA)
Stefaan Sintobin (Vlaams Belang)
Griet Smaers (CD&V)
Helga Stevens (N-VA)
Felix Strackx (Vlaams Belang)
Erik Tack (Vlaams Belang)
Valerie Taeldeman (CD&V)
Güler Turan (sp·a)
Marleen Van den Eynde (Vlaams Belang)
Kris Van Dijck (N-VA)
Wim Van Dijck (Vlaams Belang)
Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)
Bart Van Malderen (sp·a)
Karim Van Overmeire (Onafhankelijke)
Eric Van Rompuy (CD&V)
Wilfried Vandaele (N-VA)
Goedele Vermeiren (N-VA)
Christian Verougstraete (Vlaams Belang)
Johan Verstreken (CD&V)
Linda Vissers (Vlaams Belang)
Wim Wienen (Vlaams Belang)
Filip Anthuenis (Open Vld)
Patricia De Waele (LDD)
Peter Reekmans (LDD)
Ivan Sabbe (LDD)
Lode Vereeck (LDD)
Jurgen Verstrepen (LDD)
Ulla Werbrouck (LDD)
 
 
Zoekresultaten van 31 juli 2014, 11:25