printlogo Vlaams Parlement

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2011

ontwerp van programmadecreet (Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid)
Stuk 1111 (2010-2011) - Nr. 1
Indiener Vlaamse Regering
Verslaggevers Tinne Rombouts (CD&V) , Marijke Dillen (Vlaams Belang) , Helga Stevens (N-VA) , Mia De Vits (sp·a) , Vera Van der Borght (Open Vld) , Michèle Hostekint (sp·a) , Bart Caron (Groen!) , Marleen Vanderpoorten (Open Vld) , Jan Roegiers (sp·a) , Griet Smaers (CD&V)
Huidige stand in de procedure bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad
  nr 211 van 25-07-2011
  Kruispuntbank van de wetgeving
  Vlaamse Codex
Thema's begroting; cultuur; leefmilieu en natuur; media; onderwijs en vorming; sport; Vlaamse Regering en algemeen beleid; welzijn en gezin

Download Tekst PDF (1,56 MB)

 

Procedureverloop    Stukken in het dossier    Commissie    Plenaire   

 

Procedureverloop

 
04-05-2011 ingediend
04-05-2011 naar voorzitter
04-05-2011 verwezen naar commissie
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
09-05-2011 rondgedeeld
16-05-2011 te behandelen in commissie
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
17-05-2011 in behandeling in commissie
Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
17-05-2011 aangenomen in commissie
Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
19-05-2011 in behandeling in commissie
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
19-05-2011 aangenomen in commissie
Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
24-05-2011 aangenomen in commissie
Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
26-05-2011 in behandeling in commissie
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
26-05-2011 aangenomen in commissie
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
31-05-2011 in behandeling in commissie
Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
31-05-2011 aangenomen in commissie
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
07-06-2011 in behandeling in commissie
Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
07-06-2011 aangenomen in commissie
Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
29-06-2011 in behandeling in plenaire vergadering
30-06-2011 aangenomen in plenaire vergadering
08-07-2011 bekrachtigd en afgekondigd
25-07-2011 bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad
Stukken in het dossier

 
Stuk 1111 (2010-2011 ) nr. 1 ontwerp van programmadecreet Tekst PDF icoon (1,56 MB) Dossier
Stuk 1111 (2010-2011 ) nr. 1-Addenda addendum Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1111 (2010-2011 ) nr. 2 amendement Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1111 (2010-2011 ) nr. 3 amendementen Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1111 (2010-2011 ) nr. 4 amendement Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1111 (2010-2011 ) nr. 5 verslag Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1111 (2010-2011 ) nr. 6 verslag Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1111 (2010-2011 ) nr. 7 verslag Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1111 (2010-2011 ) nr. 8 verslag Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1111 (2010-2011 ) nr. 9 verslag Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1111 (2010-2011 ) nr. 10 verslag Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1111 (2010-2011 ) nr. 11 verslag Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1111 (2010-2011 ) nr. 12 tekst aangenomen door de commissie Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1111 (2010-2011 ) nr. 13 tekst aangenomen door de plenaire vergadering Tekst PDF icoon Dossier


Commissie

 

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid

 
Geagendeerd op:
17-05-2011 13:30u. Hoofdstuk 4. Besparing index werking beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Hoofdstuk 5. Gezondheidszorg
Hoofdstuk 6. Knelpuntdossiers VAPH en FJW
Hoofdstuk 12. Slotbepalingen
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
agenda
 

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

 
Geagendeerd op:
17-05-2011 14:00u. Hoofdstuk 1. Algemeen
Hoofdstuk 12. Slotbepalingen
(Bevoegdheden FinanciŽn en Begroting van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van FinanciŽn, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport)
Benoeming van een verslaggever en algemene toelichting
agenda
07-06-2011 14:30u. (Bevoegdheden FinanciŽn en Begroting van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van FinanciŽn, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport)
Hoofdstuk 1. Algemeen
Hoofdstuk 12. Slotbepalingen
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming van de aan de commissie toegewezen hoofdstukken
agenda
 

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

 
Geagendeerd op:
17-05-2011 14:35u. Hoofdstuk 8. Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen
Hoofdstuk 9. Fonds voor de behandeling van de erkenningsaanvragen en de uitoefening van het toezicht op de erkenningen met betrekking tot het leefmilieu
Hoofdstuk 10. Overdracht gronden NV Aquafin
Hoofdstuk 11. Rioolwaterzuiveringsinfrastructuur
Benoeming van een verslaggever en bespreking
agenda
24-05-2011 14:00u. Hoofdstuk 8. Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen
Hoofdstuk 9. Fonds voor de behandeling van de erkenningsaanvragen en de uitoefening van het toezicht op de erkenningen met betrekking tot het leefmilieu
Hoofdstuk 10. Overdracht gronden NV Aquafin
Hoofdstuk 11. Rioolwaterzuiveringsinfrastructuur
Hoofdstuk 12. Slotbepalingen
Stemming
agenda
 

Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

 
Geagendeerd op:
19-05-2011 10:00u. Hoofdstuk 3. Vlaams Stedenfonds
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
agenda
 

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

 
Geagendeerd op:
19-05-2011 14:00u. Hoofdstuk 7. Fonds CCP-ECP agenda
31-05-2011 14:00u. Hoofdstuk 8. Fonds CCP-ECP
Hoofdstuk 12. Slotbepalingen
Stemming
agenda
 

Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen

 
Geagendeerd op:
19-05-2011 14:10u. Hoofdstuk 2. Onderwijs
Hoofdstuk 12. Slotbepalingen
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
agenda
26-05-2011 10:00u. Hoofdstuk 2. Onderwijs
Hoofdstuk 12. Slotbepalingen
Bespreking en eventueel stemming
agenda
31-05-2011 14:10u. Hoofdstuk 2. Onderwijs
Hoofdstuk 12. Slotbepalingen
Bespreking en stemming
agenda
 

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

 
Geagendeerd op:
26-05-2011 14:00u. Hoofdstuk 11/2. Brabo II (nieuw)
Hoofdstuk 11/3. Waarborg NV Vlaamse Havens (nieuw)
Hoofdstuk 12. Slotbepalingen
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
agenda
 


Plenaire

 
Geagendeerd op:
- Plenaire vergadering nr. 43 van 29-06-2011 14:04 Beraadslaging
Hoofdelijke stemming
 
Verslag:
- Plenaire vergadering nr. 43 van 29-06-2011 14:04 Handelingen
Handelingen
Handelingen
Handelingen
Handelingen PDF PDF icoon (1,07 MB)

Stemresultaat:
Aangenomen in plenaire vergadering
Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:
109  leden hebben deelgenomen aan de stemming
63  leden hebben ja gestemd
21  leden hebben neen gestemd
25  leden hebben zich onthouden
Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:
115  leden hebben deelgenomen aan de stemming
65  leden hebben ja gestemd
23  leden hebben neen gestemd
27  leden hebben zich onthouden
Marijke Dillen (Vlaams Belang) Filip Dewinter (Vlaams Belang) Bart De Wever (N-VA) Kris Van Dijck (N-VA) Ludwig Caluwé (CD&V) Veerle Heeren (CD&V) Lode Vereeck (LDD) Dirk Van Mechelen (Open Vld) Sas van Rouveroij (Open Vld) John Crombez (sp·a) Jan Roegiers (sp·a) Filip Watteeuw (Groen!) Gerda Van Steenberge (Vlaams Belang) Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) Jan Penris (Vlaams Belang) Mark Demesmaeker (N-VA) Helga Stevens (N-VA) Carl Decaluwe (CD&V) Jos De Meyer (CD&V) Eric Van Rompuy (CD&V) Ulla Werbrouck (LDD) Patricia Ceysens (Open Vld) Marino Keulen (Open Vld) Ludo Sannen (sp·a) Mia De Vits (sp·a) Bart Martens (sp·a) Mieke Vogels (Groen!) Felix Strackx (Vlaams Belang) Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) Frank Creyelman (Vlaams Belang) Lieven Dehandschutter (N-VA) Liesbeth Homans (N-VA) Johan Sauwens (CD&V) Kathleen Helsen (CD&V) Jan Laurys (CD&V) Jan Verfaillie (CD&V) Jurgen Verstrepen (LDD) Bart Tommelein (Open Vld) Marleen Vanderpoorten (Open Vld) Fientje Moerman (Open Vld) Else De Wachter (sp·a) Patrick Janssens (sp·a) Chokri Mahassine (sp·a) Bart Caron (Groen!) Christian Verougstraete (Vlaams Belang) Pieter Huybrechts (Vlaams Belang) Erik Arckens (Vlaams Belang) Marc Hendrickx (N-VA) Lies Jans (N-VA) Koen Van den Heuvel (CD&V) Tom Dehaene (CD&V) Tinne Rombouts (CD&V) Peter Reekmans (LDD) Boudewijn Bouckaert (LDD) Filip Anthuenis (Open Vld) Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) Bart Van Malderen (sp·a) Fatma Pehlivan (sp·a) Philippe De Coene (sp·a) Luckas Van Der Taelen (Groen!) Erik Tack (Vlaams Belang) Katleen Martens (Vlaams Belang) Johan Deckmyn (Vlaams Belang) Danielle Godderis-T'Jonck (N-VA) Vera Celis (N-VA) Johan Verstreken (CD&V) Vera Jans (CD&V) Sabine Poleyn (CD&V) Katrien Schryvers (CD&V) Sonja Claes (CD&V) Patricia De Waele (LDD) Ivan Sabbe (LDD) Marnic De Meulemeester (Open Vld) Karlos Callens (Open Vld) Annick De Ridder (Open Vld) Michèle Hostekint (sp·a) Kurt De Loor (sp·a) Els Robeyns (sp·a) Yamila Idrissi (sp·a) Dirk Peeters (Groen!) Linda Vissers (Vlaams Belang) Wim Van Dijck (Vlaams Belang) Marleen Van den Eynde (Vlaams Belang) Willy Segers (N-VA) Goedele Vermeiren (N-VA) Wilfried Vandaele (N-VA) Dirk de Kort (CD&V) Martine Fournier (CD&V) Cindy Franssen (CD&V) Paul Delva (CD&V) Ward Kennes (CD&V) Lode Ceyssens (CD&V) Marc Vanden Bussche (Open Vld) Peter Gysbrechts (Open Vld) Mercedes Van Volcem (Open Vld) Herman Schueremans (Open Vld) Vera Van der Borght (Open Vld) Steve D'Hulster (sp·a) Güler Turan (sp·a) Kathleen Deckx (sp·a) Marcel Logist (sp·a) Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Groen!) Elisabeth Meuleman (Groen!) Chris Janssens (Vlaams Belang) Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt (Vlaams Belang) Wim Wienen (Vlaams Belang) Karim Van Overmeire (Onafhankelijke) Jan Peumans (N-VA) Matthias Diependaele (N-VA) Tine Eerlingen (N-VA) Robrecht Bothuyne (CD&V) Karin Brouwers (CD&V) Griet Coppé (CD&V) Griet Smaers (CD&V) Marc Van de Vijver (CD&V) Veli Yüksel (CD&V) Valerie Taeldeman (CD&V) Jan Durnez (CD&V) Lydia Peeters (Open Vld) Gwenny De Vroe (Open Vld) Irina De Knop (Open Vld) Ann Brusseel (Open Vld) Christian Van Eyken (UF)

Legende:

    Voor
    Tegen
    Onthouding
    Niet gestemd
    Lege plaats


Voor (65) Tegen (23) Onthouding (27)
Robrecht Bothuyne (CD&V)
Karin Brouwers (CD&V)
Ludwig Caluwé (CD&V)
Vera Celis (N-VA)
Lode Ceyssens (CD&V)
Sonja Claes (CD&V)
Griet Coppé (CD&V)
John Crombez (sp·a)
Steve D'Hulster (sp·a)
Philippe De Coene (sp·a)
Dirk de Kort (CD&V)
Kurt De Loor (sp·a)
Jos De Meyer (CD&V)
Mia De Vits (sp·a)
Else De Wachter (sp·a)
Bart De Wever (N-VA)
Carl Decaluwe (CD&V)
Kathleen Deckx (sp·a)
Tom Dehaene (CD&V)
Lieven Dehandschutter (N-VA)
Paul Delva (CD&V)
Mark Demesmaeker (N-VA)
Matthias Diependaele (N-VA)
Jan Durnez (CD&V)
Tine Eerlingen (N-VA)
Martine Fournier (CD&V)
Cindy Franssen (CD&V)
Danielle Godderis-T'Jonck (N-VA)
Veerle Heeren (CD&V)
Kathleen Helsen (CD&V)
Marc Hendrickx (N-VA)
Liesbeth Homans (N-VA)
Michèle Hostekint (sp·a)
Yamila Idrissi (sp·a)
Lies Jans (N-VA)
Vera Jans (CD&V)
Patrick Janssens (sp·a)
Ward Kennes (CD&V)
Jan Laurys (CD&V)
Marcel Logist (sp·a)
Chokri Mahassine (sp·a)
Bart Martens (sp·a)
Fatma Pehlivan (sp·a)
Jan Peumans (N-VA)
Sabine Poleyn (CD&V)
Els Robeyns (sp·a)
Jan Roegiers (sp·a)
Tinne Rombouts (CD&V)
Ludo Sannen (sp·a)
Johan Sauwens (CD&V)
Katrien Schryvers (CD&V)
Willy Segers (N-VA)
Griet Smaers (CD&V)
Helga Stevens (N-VA)
Valerie Taeldeman (CD&V)
Güler Turan (sp·a)
Marc Van de Vijver (CD&V)
Kris Van Dijck (N-VA)
Bart Van Malderen (sp·a)
Eric Van Rompuy (CD&V)
Wilfried Vandaele (N-VA)
Jan Verfaillie (CD&V)
Goedele Vermeiren (N-VA)
Johan Verstreken (CD&V)
Veli Yüksel (CD&V)
Erik Arckens (Vlaams Belang)
Bart Caron (Groen!)
Frank Creyelman (Vlaams Belang)
Johan Deckmyn (Vlaams Belang)
Filip Dewinter (Vlaams Belang)
Marijke Dillen (Vlaams Belang)
Chris Janssens (Vlaams Belang)
Elisabeth Meuleman (Groen!)
Dirk Peeters (Groen!)
Jan Penris (Vlaams Belang)
Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Groen!)
Stefaan Sintobin (Vlaams Belang)
Felix Strackx (Vlaams Belang)
Erik Tack (Vlaams Belang)
Marleen Van den Eynde (Vlaams Belang)
Luckas Van Der Taelen (Groen!)
Wim Van Dijck (Vlaams Belang)
Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)
Christian Verougstraete (Vlaams Belang)
Linda Vissers (Vlaams Belang)
Mieke Vogels (Groen!)
Filip Watteeuw (Groen!)
Wim Wienen (Vlaams Belang)
Filip Anthuenis (Open Vld)
Ann Brusseel (Open Vld)
Karlos Callens (Open Vld)
Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)
Irina De Knop (Open Vld)
Marnic De Meulemeester (Open Vld)
Annick De Ridder (Open Vld)
Gwenny De Vroe (Open Vld)
Patricia De Waele (LDD)
Sven Gatz (Open Vld)
Peter Gysbrechts (Open Vld)
Marino Keulen (Open Vld)
Fientje Moerman (Open Vld)
Lydia Peeters (Open Vld)
Peter Reekmans (LDD)
Ivan Sabbe (LDD)
Bart Tommelein (Open Vld)
Vera Van der Borght (Open Vld)
Dirk Van Mechelen (Open Vld)
Karim Van Overmeire (Onafhankelijke)
Sas van Rouveroij (Open Vld)
Mercedes Van Volcem (Open Vld)
Marc Vanden Bussche (Open Vld)
Marleen Vanderpoorten (Open Vld)
Lode Vereeck (LDD)
Jurgen Verstrepen (LDD)
Ulla Werbrouck (LDD)
 
 
Zoekresultaten van 30 juli 2014, 17:08