printlogo Vlaams Parlement

Ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009

ontwerp van decreet (Gewestaangelegenheid)
Stuk 948 (2010-2011) - Nr. 1
Indiener Vlaamse Regering
Verslaggever Wim Wienen (Vlaams Belang)
Huidige stand in de procedure bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad
  nr 168 van 10-06-2011
  Kruispuntbank van de wetgeving
  Vlaamse Codex
Thema energie en natuurlijke rijkdommen

Download Tekst PDF

 

Procedureverloop    Stukken in het dossier    Commissie    Plenaire   

 

Procedureverloop

 
03-02-2011 ingediend
03-02-2011 naar voorzitter
03-02-2011 verwezen naar commissie
Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
15-02-2011 rondgedeeld
22-02-2011 te behandelen in commissie
Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
16-03-2011 in behandeling in commissie
Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
06-04-2011 aangenomen in commissie
Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
27-04-2011 in behandeling in plenaire vergadering
27-04-2011 aangenomen in plenaire vergadering
06-05-2011 bekrachtigd en afgekondigd
10-06-2011 bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad
Stukken in het dossier

 
Stuk 948 (2010-2011 ) nr. 1 ontwerp van decreet Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 948 (2010-2011 ) nr. 2 advies SERV Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 948 (2010-2011 ) nr. 3 advies Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 948 (2010-2011 ) nr. 4 amendementen Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 948 (2010-2011 ) nr. 4-Erratum erratum Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 948 (2010-2011 ) nr. 5 verslag hoorzitting/gedachtewisseling Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 948 (2010-2011 ) nr. 6 verslag hoorzitting/gedachtewisseling Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 948 (2010-2011 ) nr. 7 verslag hoorzitting/gedachtewisseling Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 948 (2010-2011 ) nr. 8 verslag hoorzitting/gedachtewisseling Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 948 (2010-2011 ) nr. 9 verslag Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 948 (2010-2011 ) nr. 10 reflectienota Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 948 (2010-2011 ) nr. 11 tekst aangenomen door de plenaire vergadering Tekst PDF icoon Dossier


Commissie

 

Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

 
Geagendeerd op:
16-03-2011 10:00u. Hoorzitting met vertegenwoordigers van Electrabel, Nuon, Eandis en Infrax agenda
17-03-2011 10:00u. Hoorzitting met vertegenwoordigers van BelPV, Cogen, ODE, VOKA, Febeliec en Test Aankoop agenda
23-03-2011 10:00u. Hoorzitting met vertegenwoordigers van de VREG, de SERV en de Minaraad agenda
30-03-2011 10:00u. Hoorzitting met vertegenwoordigers van Electrawinds, Essenscia, UNIZO en E.ON Benelux agenda
31-03-2011 10:00u. Voortzetting van de bespreking agenda
06-04-2011 10:00u. Voortzetting van de bespreking en stemming agenda
07-04-2011 10:00u. Eventueel voortzetting van de bespreking en stemming agenda
 


Plenaire

 
Geagendeerd op:
- Plenaire vergadering nr. 34 van 27-04-2011 14:04 Beraadslaging
Hoofdelijke stemming
 
Verslag:
- Plenaire vergadering nr. 34 van 27-04-2011 14:04 Handelingen
Handelingen
Handelingen
Handelingen PDF PDF icoon

Stemresultaat:
Aangenomen in plenaire vergadering
90  leden hebben deelgenomen aan de stemming
56  leden hebben ja gestemd
16  leden hebben neen gestemd
18  leden hebben zich onthouden
Marijke Dillen (Vlaams Belang) Filip Dewinter (Vlaams Belang) Bart De Wever (N-VA) Kris Van Dijck (N-VA) Ludwig Caluwé (CD&V) Veerle Heeren (CD&V) Lode Vereeck (LDD) Dirk Van Mechelen (Open Vld) Sas van Rouveroij (Open Vld) John Crombez (sp·a) Jan Roegiers (sp·a) Filip Watteeuw (Groen!) Gerda Van Steenberge (Vlaams Belang) Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) Jan Penris (Vlaams Belang) Mark Demesmaeker (N-VA) Helga Stevens (N-VA) Carl Decaluwe (CD&V) Jos De Meyer (CD&V) Eric Van Rompuy (CD&V) Ulla Werbrouck (LDD) Patricia Ceysens (Open Vld) Marino Keulen (Open Vld) Ludo Sannen (sp·a) Mia De Vits (sp·a) Bart Martens (sp·a) Mieke Vogels (Groen!) Felix Strackx (Vlaams Belang) Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) Frank Creyelman (Vlaams Belang) Lieven Dehandschutter (N-VA) Liesbeth Homans (N-VA) Johan Sauwens (CD&V) Kathleen Helsen (CD&V) Jan Laurys (CD&V) Jan Verfaillie (CD&V) Jurgen Verstrepen (LDD) Bart Tommelein (Open Vld) Marleen Vanderpoorten (Open Vld) Fientje Moerman (Open Vld) Else De Wachter (sp·a) Patrick Janssens (sp·a) Chokri Mahassine (sp·a) Bart Caron (Groen!) Christian Verougstraete (Vlaams Belang) Pieter Huybrechts (Vlaams Belang) Erik Arckens (Vlaams Belang) Marc Hendrickx (N-VA) Lies Jans (N-VA) Koen Van den Heuvel (CD&V) Tom Dehaene (CD&V) Tinne Rombouts (CD&V) Peter Reekmans (LDD) Boudewijn Bouckaert (LDD) Filip Anthuenis (Open Vld) Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) Bart Van Malderen (sp·a) Fatma Pehlivan (sp·a) Philippe De Coene (sp·a) Luckas Van Der Taelen (Groen!) Erik Tack (Vlaams Belang) Katleen Martens (Vlaams Belang) Johan Deckmyn (Vlaams Belang) Danielle Godderis-T'Jonck (N-VA) Vera Celis (N-VA) Johan Verstreken (CD&V) Vera Jans (CD&V) Sabine Poleyn (CD&V) Katrien Schryvers (CD&V) Sonja Claes (CD&V) Patricia De Waele (LDD) Ivan Sabbe (LDD) Marnic De Meulemeester (Open Vld) Karlos Callens (Open Vld) Annick De Ridder (Open Vld) Michèle Hostekint (sp·a) Kurt De Loor (sp·a) Els Robeyns (sp·a) Yamila Idrissi (sp·a) Dirk Peeters (Groen!) Linda Vissers (Vlaams Belang) Wim Van Dijck (Vlaams Belang) Marleen Van den Eynde (Vlaams Belang) Willy Segers (N-VA) Goedele Vermeiren (N-VA) Wilfried Vandaele (N-VA) Dirk de Kort (CD&V) Martine Fournier (CD&V) Cindy Franssen (CD&V) Paul Delva (CD&V) Ward Kennes (CD&V) Lode Ceyssens (CD&V) Marc Vanden Bussche (Open Vld) Peter Gysbrechts (Open Vld) Mercedes Van Volcem (Open Vld) Herman Schueremans (Open Vld) Vera Van der Borght (Open Vld) Steve D'Hulster (sp·a) Güler Turan (sp·a) Kathleen Deckx (sp·a) Marcel Logist (sp·a) Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Groen!) Elisabeth Meuleman (Groen!) Chris Janssens (Vlaams Belang) Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt (Vlaams Belang) Wim Wienen (Vlaams Belang) Karim Van Overmeire (Onafhankelijke) Jan Peumans (N-VA) Matthias Diependaele (N-VA) Tine Eerlingen (N-VA) Robrecht Bothuyne (CD&V) Karin Brouwers (CD&V) Griet Coppé (CD&V) Griet Smaers (CD&V) Marc Van de Vijver (CD&V) Veli Yüksel (CD&V) Valerie Taeldeman (CD&V) Jan Durnez (CD&V) Lydia Peeters (Open Vld) Gwenny De Vroe (Open Vld) Irina De Knop (Open Vld) Ann Brusseel (Open Vld) Christian Van Eyken (UF)

Legende:

    Voor
    Tegen
    Onthouding
    Niet gestemd
    Lege plaats


Voor (56) Tegen (16) Onthouding (18)
Robrecht Bothuyne (CD&V)
Karin Brouwers (CD&V)
Ludwig Caluwé (CD&V)
Vera Celis (N-VA)
Lode Ceyssens (CD&V)
Griet Coppé (CD&V)
John Crombez (sp·a)
Steve D'Hulster (sp·a)
Dirk de Kort (CD&V)
Kurt De Loor (sp·a)
Jos De Meyer (CD&V)
Mia De Vits (sp·a)
Else De Wachter (sp·a)
Bart De Wever (N-VA)
Carl Decaluwe (CD&V)
Kathleen Deckx (sp·a)
Tom Dehaene (CD&V)
Lieven Dehandschutter (N-VA)
Mark Demesmaeker (N-VA)
Matthias Diependaele (N-VA)
Jan Durnez (CD&V)
Martine Fournier (CD&V)
Cindy Franssen (CD&V)
Danielle Godderis-T'Jonck (N-VA)
Veerle Heeren (CD&V)
Kathleen Helsen (CD&V)
Marc Hendrickx (N-VA)
Liesbeth Homans (N-VA)
Michèle Hostekint (sp·a)
Lies Jans (N-VA)
Vera Jans (CD&V)
Patrick Janssens (sp·a)
Ward Kennes (CD&V)
Jan Laurys (CD&V)
Marcel Logist (sp·a)
Chokri Mahassine (sp·a)
Bart Martens (sp·a)
Fatma Pehlivan (sp·a)
Jan Peumans (N-VA)
Sabine Poleyn (CD&V)
Els Robeyns (sp·a)
Jan Roegiers (sp·a)
Tinne Rombouts (CD&V)
Katrien Schryvers (CD&V)
Willy Segers (N-VA)
Griet Smaers (CD&V)
Helga Stevens (N-VA)
Valerie Taeldeman (CD&V)
Güler Turan (sp·a)
Marc Van de Vijver (CD&V)
Kris Van Dijck (N-VA)
Wilfried Vandaele (N-VA)
Jan Verfaillie (CD&V)
Goedele Vermeiren (N-VA)
Johan Verstreken (CD&V)
Veli Yüksel (CD&V)
Bart Caron (Groen!)
Frank Creyelman (Vlaams Belang)
Johan Deckmyn (Vlaams Belang)
Filip Dewinter (Vlaams Belang)
Marijke Dillen (Vlaams Belang)
Chris Janssens (Vlaams Belang)
Elisabeth Meuleman (Groen!)
Dirk Peeters (Groen!)
Jan Penris (Vlaams Belang)
Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Groen!)
Stefaan Sintobin (Vlaams Belang)
Wim Van Dijck (Vlaams Belang)
Christian Verougstraete (Vlaams Belang)
Linda Vissers (Vlaams Belang)
Filip Watteeuw (Groen!)
Wim Wienen (Vlaams Belang)
Filip Anthuenis (Open Vld)
Karlos Callens (Open Vld)
Patricia Ceysens (Open Vld)
Gwenny De Vroe (Open Vld)
Patricia De Waele (LDD)
Marino Keulen (Open Vld)
Lydia Peeters (Open Vld)
Peter Reekmans (LDD)
Herman Schueremans (Open Vld)
Bart Tommelein (Open Vld)
Vera Van der Borght (Open Vld)
Dirk Van Mechelen (Open Vld)
Karim Van Overmeire (Onafhankelijke)
Sas van Rouveroij (Open Vld)
Mercedes Van Volcem (Open Vld)
Lode Vereeck (LDD)
Mieke Vogels (Groen!)
Ulla Werbrouck (LDD)
 
 
Zoekresultaten van 25 juli 2014, 18:01