printlogo Vlaams Parlement

Voorstel van decreet van de heren Bart Martens en Carl Decaluwe, de dames Liesbeth Homans, Michèle Hostekint en Tinne Rombouts en de heren Marc Hendrickx en Jos De Meyer houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 en het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het vermijden van injectietarieven voor elektriciteit geproduceerd door middel van hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve warmte-krachtkoppeling

voorstel van decreet (Gewestaangelegenheid)
Stuk 624 (2009-2010) - Nr. 1
Indieners Bart Martens (sp·a) , Carl Decaluwe (CD&V) , Liesbeth Homans (N-VA) , Michèle Hostekint (sp·a) , Tinne Rombouts (CD&V) , Marc Hendrickx (N-VA) , Jos De Meyer (CD&V)
Verslaggevers Valerie Taeldeman (CD&V) , Else De Wachter (sp·a)
Huidige stand in de procedure bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad
  nr 23-ED.2 van 20-01-2011
  Kruispuntbank van de wetgeving
  Vlaamse Codex
Thema energie en natuurlijke rijkdommen

Download Tekst PDF

 

Procedureverloop    Stukken in het dossier    Commissie    Plenaire   

 

Procedureverloop

 
07-07-2010 ingediend
07-07-2010 naar voorzitter
07-07-2010 verwezen naar commissie
Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
28-09-2010 rondgedeeld
30-09-2010 advies Raad van State gevraagd
05-10-2010 te behandelen in commissie
Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
23-11-2010 advies Raad van State ingediend
09-12-2010 in behandeling in commissie
Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
09-12-2010 aangenomen in commissie
Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
23-12-2010 in behandeling in plenaire vergadering
23-12-2010 aangenomen in plenaire vergadering
23-12-2010 bekrachtigd en afgekondigd
20-01-2011 bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad
Stukken in het dossier

 
Stuk 624 (2009-2010 ) nr. 1 voorstel van decreet Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 624 (2009-2010 ) nr. 2 advies Raad van State Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 624 (2009-2010 ) nr. 3 verslag Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 624 (2009-2010 ) nr. 4 amendementen Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 624 (2009-2010 ) nr. 5 tekst aangenomen door de plenaire vergadering Tekst PDF icoon Dossier


Commissie

 

Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

 
Geagendeerd op:
09-12-2010 10:00u. Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming agenda
 


Plenaire

 
Geagendeerd op:
- Plenaire vergadering nr. 19 van 23-12-2010 09:13 Beraadslaging
- Plenaire vergadering nr. 20 van 23-12-2010 14:08 Hoofdelijke stemming
 
Verslag:
- Plenaire vergadering nr. 19 van 23-12-2010 09:13 Handelingen
Handelingen PDF PDF icoon
- Plenaire vergadering nr. 20 van 23-12-2010 14:08 Handelingen
Handelingen PDF PDF icoon

Stemresultaat:
Aangenomen in plenaire vergadering
63  leden hebben deelgenomen aan de stemming
62  leden hebben ja gestemd
1  leden hebben zich onthouden
Marijke Dillen (Vlaams Belang) Filip Dewinter (Vlaams Belang) Bart De Wever (N-VA) Kris Van Dijck (N-VA) Ludwig Caluwé (CD&V) Veerle Heeren (CD&V) Lode Vereeck (Lijst Dedecker) Dirk Van Mechelen (Open Vld) John Crombez (sp·a) Jan Roegiers (sp·a) Filip Watteeuw (Groen!) Gerda Van Steenberge (Vlaams Belang) Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) Jan Penris (Vlaams Belang) Mark Demesmaeker (N-VA) Helga Stevens (N-VA) Carl Decaluwe (CD&V) Jos De Meyer (CD&V) Eric Van Rompuy (CD&V) Ulla Werbrouck (Lijst Dedecker) Patricia Ceysens (Open Vld) Marino Keulen (Open Vld) Ludo Sannen (sp·a) Mia De Vits (sp·a) Bart Martens (sp·a) Mieke Vogels (Groen!) Felix Strackx (Vlaams Belang) Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) Frank Creyelman (Vlaams Belang) Lieven Dehandschutter (N-VA) Liesbeth Homans (N-VA) Johan Sauwens (CD&V) Kathleen Helsen (CD&V) Jan Laurys (CD&V) Jan Verfaillie (CD&V) Jurgen Verstrepen (Lijst Dedecker) Bart Tommelein (Open Vld) Marleen Vanderpoorten (Open Vld) Fientje Moerman (Open Vld) Else De Wachter (sp·a) Patrick Janssens (sp·a) Chokri Mahassine (sp·a) Bart Caron (Groen!) Christian Verougstraete (Vlaams Belang) Pieter Huybrechts (Vlaams Belang) Erik Arckens (Vlaams Belang) Marc Hendrickx (N-VA) Lies Jans (N-VA) Koen Van den Heuvel (CD&V) Tom Dehaene (CD&V) Tinne Rombouts (CD&V) Peter Reekmans (Lijst Dedecker) Boudewijn Bouckaert (Lijst Dedecker) Filip Anthuenis (Open Vld) Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) Bart Van Malderen (sp·a) Fatma Pehlivan (sp·a) Philippe De Coene (sp·a) Luckas Van Der Taelen (Groen!) Erik Tack (Vlaams Belang) Katleen Martens (Vlaams Belang) Johan Deckmyn (Vlaams Belang) Danielle Godderis-T'Jonck (N-VA) Vera Celis (N-VA) Johan Verstreken (CD&V) Vera Jans (CD&V) Sabine Poleyn (CD&V) Katrien Schryvers (CD&V) sonja claes (CD&V) Patricia De Waele (Lijst Dedecker) Ivan Sabbe (Lijst Dedecker) Marnic De Meulemeester (Open Vld) Karlos Callens (Open Vld) Annick De Ridder (Open Vld) Michèle Hostekint (sp·a) Kurt De Loor (sp·a) Els Robeyns (sp·a) Yamila Idrissi (sp·a) Dirk Peeters (Groen!) Linda Vissers (Vlaams Belang) Wim Van Dijck (Vlaams Belang) Marleen Van den Eynde (Vlaams Belang) Willy Segers (N-VA) Goedele Vermeiren (N-VA) Wilfried Vandaele (N-VA) Dirk de Kort (CD&V) Martine Fournier (CD&V) Cindy Franssen (CD&V) Paul Delva (CD&V) Ward Kennes (CD&V) Lode Ceyssens (CD&V) Marc Vanden Bussche (Open Vld) Mercedes Van Volcem (Open Vld) Sas van Rouveroij (Open Vld) Herman Schueremans (Open Vld) Vera Van der Borght (Open Vld) Steve D'Hulster (sp·a) Güler Turan (sp·a) Kathleen Deckx (sp·a) Marcel Logist (sp·a) Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Groen!) Elisabeth Meuleman (Groen!) Chris Janssens (Vlaams Belang) Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt (Vlaams Belang) Wim Wienen (Vlaams Belang) Karim Van Overmeire (Onafhankelijke) Jan Peumans (N-VA) Matthias Diependaele (N-VA) Tine Eerlingen (N-VA) Robrecht Bothuyne (CD&V) Karin Brouwers (CD&V) Griet Coppé (CD&V) Griet Smaers (CD&V) Marc Van de Vijver (CD&V) Veli Yüksel (CD&V) Valerie Taeldeman (CD&V) Jan Durnez (CD&V) Lydia Peeters (Open Vld) Gwenny De Vroe (Open Vld) Irina De Knop (Open Vld) Ann Brusseel (Open Vld) Peter Gysbrechts (Open Vld) Christian Van Eyken (UF)

Legende:

    Voor
    Tegen
    Onthouding
    Niet gestemd
    Lege plaats


Voor (62) Tegen (0) Onthouding (1)
Robrecht Bothuyne (CD&V)
Karin Brouwers (CD&V)
Ludwig Caluwé (CD&V)
Vera Celis (N-VA)
Lode Ceyssens (CD&V)
sonja claes (CD&V)
Griet Coppé (CD&V)
John Crombez (sp·a)
Steve D'Hulster (sp·a)
Philippe De Coene (sp·a)
Dirk de Kort (CD&V)
Kurt De Loor (sp·a)
Jos De Meyer (CD&V)
Else De Wachter (sp·a)
Bart De Wever (N-VA)
Carl Decaluwe (CD&V)
Kathleen Deckx (sp·a)
Tom Dehaene (CD&V)
Lieven Dehandschutter (N-VA)
Mark Demesmaeker (N-VA)
Matthias Diependaele (N-VA)
Jan Durnez (CD&V)
Tine Eerlingen (N-VA)
Martine Fournier (CD&V)
Cindy Franssen (CD&V)
Veerle Heeren (CD&V)
Kathleen Helsen (CD&V)
Marc Hendrickx (N-VA)
Liesbeth Homans (N-VA)
Michèle Hostekint (sp·a)
Lies Jans (N-VA)
Vera Jans (CD&V)
Patrick Janssens (sp·a)
Ward Kennes (CD&V)
Jan Laurys (CD&V)
Marcel Logist (sp·a)
Chokri Mahassine (sp·a)
Bart Martens (sp·a)
Fatma Pehlivan (sp·a)
Jan Peumans (N-VA)
Sabine Poleyn (CD&V)
Els Robeyns (sp·a)
Jan Roegiers (sp·a)
Tinne Rombouts (CD&V)
Ludo Sannen (sp·a)
Johan Sauwens (CD&V)
Katrien Schryvers (CD&V)
Willy Segers (N-VA)
Griet Smaers (CD&V)
Helga Stevens (N-VA)
Valerie Taeldeman (CD&V)
Güler Turan (sp·a)
Marc Van de Vijver (CD&V)
Koen Van den Heuvel (CD&V)
Kris Van Dijck (N-VA)
Bart Van Malderen (sp·a)
Eric Van Rompuy (CD&V)
Wilfried Vandaele (N-VA)
Jan Verfaillie (CD&V)
Goedele Vermeiren (N-VA)
Johan Verstreken (CD&V)
Veli Yüksel (CD&V)
Marc Vanden Bussche (Open Vld)
 
 
Zoekresultaten van 23 juli 2014, 05:23