printlogo Vlaams Parlement

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2010

ontwerp van programmadecreet (Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid)
Stuk 508 (2009-2010) - Nr. 1
Indiener Vlaamse Regering
Verslaggevers Griet Smaers (CD&V) , Filip Watteeuw (Groen!) , Wilfried Vandaele (N-VA) , Koen Van den Heuvel (CD&V) , Kris Van Dijck (N-VA) , Yamila Idrissi (sp·a) , Dirk de Kort (CD&V) , Marino Keulen (Open Vld) , Cindy Franssen (CD&V) , Paul Delva (CD&V) , An Michiels (Vlaams Belang) , Fientje Moerman (Open Vld) , Karlos Callens (Open Vld)
Huidige stand in de procedure bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad
  nr 225 van 28-07-2010
  Kruispuntbank van de wetgeving
  Vlaamse Codex
Thema's begroting; buitenlands beleid; cultuur; economie; energie en natuurlijke rijkdommen; erfgoed; Europese aangelegenheden; financiën; landbouw en visserij; leefmilieu en natuur; onderwijs en vorming; sport; verkeer, mobiliteit en openbare werken; Vlaamse Regering en algemeen beleid; welzijn en gezin; wetenschap en innovatie; wonen

Download Tekst PDF (3,08 MB)

 

Procedureverloop    Stukken in het dossier    Commissie    Plenaire   

 

Procedureverloop

 
30-04-2010 ingediend
30-04-2010 naar voorzitter
30-04-2010 verwezen naar commissie
Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
06-05-2010 rondgedeeld
17-05-2010 te behandelen in commissie
Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
18-05-2010 in behandeling in commissie
Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
20-05-2010 in behandeling in commissie
Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
20-05-2010 aangenomen in commissie
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
25-05-2010 in behandeling in commissie
Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
25-05-2010 aangenomen in commissie
Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
27-05-2010 in behandeling in commissie
Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
27-05-2010 aangenomen in commissie
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
01-06-2010 in behandeling in commissie
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
01-06-2010 aangenomen in commissie
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
02-06-2010 in behandeling in commissie
Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
02-06-2010 aangenomen in commissie
Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
03-06-2010 aangenomen in commissie
Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
08-06-2010 aangenomen in commissie
Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
30-06-2010 in behandeling in plenaire vergadering
30-06-2010 aangenomen in plenaire vergadering
09-07-2010 bekrachtigd en afgekondigd
28-07-2010 bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad
Stukken in het dossier

 
Stuk 508 (2009-2010 ) nr. 1 ontwerp van programmadecreet Tekst PDF icoon (3,08 MB) Dossier
Stuk 508 (2009-2010 ) nr. 1-Addendum addendum Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 508 (2009-2010 ) nr. 2 amendement Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 508 (2009-2010 ) nr. 3 amendement Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 508 (2009-2010 ) nr. 4 amendement Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 508 (2009-2010 ) nr. 5 amendement Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 508 (2009-2010 ) nr. 6 verslag Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 508 (2009-2010 ) nr. 7 verslag Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 508 (2009-2010 ) nr. 8 verslag Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 508 (2009-2010 ) nr. 9 verslag Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 508 (2009-2010 ) nr. 10 verslag Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 508 (2009-2010 ) nr. 11 verslag Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 508 (2009-2010 ) nr. 12 verslag Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 508 (2009-2010 ) nr. 13 verslag Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 508 (2009-2010 ) nr. 14 verslag Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 508 (2009-2010 ) nr. 15 verslag Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 508 (2009-2010 ) nr. 16 tekst aangenomen door de commissie Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 508 (2009-2010 ) nr. 17 tekst aangenomen door de plenaire vergadering Tekst PDF icoon Dossier


Commissie

 

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

 
Geagendeerd op:
18-05-2010 14:00u. Hoofdstuk XIV. Leefmilieu
Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen
Benoeming van een verslaggever en bespreking
agenda
01-06-2010 14:00u. Hoofdstuk XIV. Leefmilieu
Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen
Voortzetting van de bespreking en stemming
agenda
02-06-2010 10:00u. Hoofdstuk XX. Regularisaties onroerend erfgoed
Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
agenda
 

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

 
Geagendeerd op:
18-05-2010 14:05u. Hoofdstuk I. Algemeen
Hoofdstuk III. Registratierechten
Hoofdstuk IV. Successierechten
Hoofdstuk V. Overname van de dienst Verkeersbelastingen
Hoofdstuk VI. Onroerende voorheffing
Hoofdstuk XVIII. Wetboek diverse rechten en taksen
Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen
Benoeming van een verslaggever en toelichting
agenda
25-05-2010 14:33u. Hoofdstuk I. Algemeen
Hoofdstuk III. Registratierechten
Hoofdstuk IV. Successierechten
Hoofdstuk V. Overname van de dienst Verkeersbelastingen
Hoofdstuk VI. Onroerende voorheffing
Hoofdstuk XVIII. Wetboek diverse rechten en taksen
Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen
Toelichting door het Rekenhof en bespreking
agenda
01-06-2010 14:08u. Hoofdstuk I. Algemeen
Hoofdstuk III. Registratierechten
Hoofdstuk IV. Successierechten
Hoofdstuk V. Overname van de dienst Verkeersbelastingen
Hoofdstuk VI. Onroerende voorheffing
Hoofdstuk XVIII. Wetboek diverse rechten en taksen
Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen
Voortzetting van de bespreking
agenda
08-06-2010 14:00u. Hoofdstuk I. Algemeen
Hoofdstuk III. Registratierechten
Hoofdstuk IV. Successierechten
Hoofdstuk V. Overname van de dienst Verkeersbelastingen
Hoofdstuk VI. Onroerende voorheffing
Hoofdstuk XVIII. Wetboek diverse rechten en taksen
Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen
Voortzetting van de bespreking en stemming
agenda
 

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

 
Geagendeerd op:
20-05-2010 09:37u. Hoofdstuk XIX. Cultuurgemeente en Sportgemeente van Vlaanderen
(Bevoegdheid Sport van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van FinanciŽn, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport)
Benoeming van een verslaggever en bespreking
agenda
20-05-2010 14:00u. Hoofdstuk VII. Vzw Vlaamse Opera
Benoeming van een verslaggever en bespreking
agenda
27-05-2010 14:00u. Stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen agenda
 

Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie

 
Geagendeerd op:
20-05-2010 10:00u. Hoofdstuk VIII. Vzw Vlaams Instituut voor de Zee
Benoeming van een verslaggever en bespreking
agenda
27-05-2010 09:45u. Stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen agenda
 

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

 
Geagendeerd op:
20-05-2010 14:00u. Hoofdstuk XI. Mobiliteitsplan Vlaanderen
Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
agenda
 

Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen

 
Geagendeerd op:
25-05-2010 14:02u. Hoofdstuk II. Onderwijs
Hoofdstuk XXI. DBFM-vennootschap
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
agenda
27-05-2010 10:15u. Hoofdstuk II. Onderwijs
Hoofdstuk XXI. DBFM-vennootschap
Bespreking
agenda
03-06-2010 10:20u. Hoofdstuk II. Onderwijs
Hoofdstuk XXI. DBFM-vennootschap
Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen
Stemming
agenda
 

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid

 
Geagendeerd op:
25-05-2010 14:30u. Hoofdstuk IX. Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
Hoofdstuk X. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
agenda
 

Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

 
Geagendeerd op:
27-05-2010 10:00u. Hoofdstuk XII. Energie
Hoofdstuk XIII. Stadsvernieuwingsprojecten
Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
agenda
 

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking

 
Geagendeerd op:
01-06-2010 15:10u. Hoofdstuk XVI. Financiering van stages bij internationale organisaties
Hoofdstuk XVII. Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen
Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
agenda
 

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

 
Geagendeerd op:
02-06-2010 10:33u. Hoofdstuk XV. Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector
Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
agenda
 


Plenaire

 
Geagendeerd op:
- Plenaire vergadering nr. 40 van 30-06-2010 09:31 Beraadslaging
- Plenaire vergadering nr. 42 van 30-06-2010 18:50 Hoofdelijke stemming
 
Verslag:
- Plenaire vergadering nr. 40 van 30-06-2010 09:31 Handelingen
Handelingen PDF PDF icoon
- Plenaire vergadering nr. 41 van 30-06-2010 14:01 Handelingen
Handelingen
Handelingen PDF PDF icoon
- Plenaire vergadering nr. 42 van 30-06-2010 18:50 Handelingen
Handelingen PDF PDF icoon

Stemresultaat:
Aangenomen in plenaire vergadering
Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:
63  leden hebben deelgenomen aan de stemming
58  leden hebben ja gestemd
5  leden hebben zich onthouden
Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:
65  leden hebben deelgenomen aan de stemming
60  leden hebben ja gestemd
5  leden hebben zich onthouden
Marijke Dillen (Vlaams Belang) Filip Dewinter (Vlaams Belang) Bart De Wever (N-VA) Kris Van Dijck (N-VA) Ludwig Caluwé (CD&V) Veerle Heeren (CD&V) Lode Vereeck (Lijst Dedecker) Dirk Van Mechelen (Open Vld) Peter Vanvelthoven (sp·a) John Crombez (sp·a) Filip Watteeuw (Groen!) Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) Jan Penris (Vlaams Belang) Mark Demesmaeker (N-VA) Helga Stevens (N-VA) Carl Decaluwe (CD&V) Jos De Meyer (CD&V) Eric Van Rompuy (CD&V) Ulla Werbrouck (Lijst Dedecker) Patricia Ceysens (Open Vld) Marino Keulen (Open Vld) Caroline Gennez (sp·a) Mia De Vits (sp·a) Jan Roegiers (sp·a) Mieke Vogels (Groen!) Felix Strackx (Vlaams Belang) Gerda Van Steenberge (Vlaams Belang) Frank Creyelman (Vlaams Belang) Lieven Dehandschutter (N-VA) Liesbeth Homans (N-VA) Johan Sauwens (CD&V) Kathleen Helsen (CD&V) Jan Laurys (CD&V) Jan Verfaillie (CD&V) Jurgen Verstrepen (Lijst Dedecker) Bart Tommelein (Open Vld) Marleen Vanderpoorten (Open Vld) Fientje Moerman (Open Vld) Bart Martens (sp·a) Patrick Janssens (sp·a) Chokri Mahassine (sp·a) Bart Caron (Groen!) Christian Verougstraete (Vlaams Belang) Pieter Huybrechts (Vlaams Belang) Erik Arckens (Vlaams Belang) Marc Hendrickx (N-VA) Lies Jans (N-VA) Koen Van den Heuvel (CD&V) Tom Dehaene (CD&V) Tinne Rombouts (CD&V) Peter Reekmans (Lijst Dedecker) Boudewijn Bouckaert (Lijst Dedecker) Filip Anthuenis (Open Vld) Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) Bart Van Malderen (sp·a) Fatma Pehlivan (sp·a) Philippe De Coene (sp·a) Luckas Van Der Taelen (Groen!) Erik Tack (Vlaams Belang) Katleen Martens (Vlaams Belang) Johan Deckmyn (Vlaams Belang) Danielle Godderis-T'Jonck (N-VA) Vera Celis (N-VA) Johan Verstreken (CD&V) Vera Jans (CD&V) Sabine Poleyn (CD&V) Katrien Schryvers (CD&V) Sonja Claes (CD&V) Patricia De Waele (Lijst Dedecker) Ivan Sabbe (Lijst Dedecker) Marnic De Meulemeester (Open Vld) Karlos Callens (Open Vld) Annick De Ridder (Open Vld) Michèle Hostekint (sp·a) Kurt De Loor (sp·a) Els Robeyns (sp·a) Yamila Idrissi (sp·a) Dirk Peeters (Groen!) Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) An Michiels (Vlaams Belang) Marleen Van den Eynde (Vlaams Belang) Willy Segers (N-VA) Sophie De Wit (N-VA) Wilfried Vandaele (N-VA) Dirk de Kort (CD&V) Martine Fournier (CD&V) Cindy Franssen (CD&V) Paul Delva (CD&V) Ward Kennes (CD&V) Lode Ceyssens (CD&V) Marc Vanden Bussche (Open Vld) Mercedes Van Volcem (Open Vld) Sas van Rouveroij (Open Vld) Herman Schueremans (Open Vld) Vera Van der Borght (Open Vld) Frank Vandenbroucke (sp·a) Güler Turan (sp·a) Kathleen Deckx (sp·a) Marcel Logist (sp·a) Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Groen!) Elisabeth Meuleman (Groen!) Chris Janssens (Vlaams Belang) Linda Vissers (Vlaams Belang) Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt (Vlaams Belang) Wim Wienen (Vlaams Belang) Jan Peumans (N-VA) Matthias Diependaele (N-VA) Tine Eerlingen (N-VA) Robrecht Bothuyne (CD&V) Karin Brouwers (CD&V) Griet Coppé (CD&V) Griet Smaers (CD&V) Marc Van de Vijver (CD&V) Veli Yüksel (CD&V) Valerie Taeldeman (CD&V) Jan Durnez (CD&V) Lydia Peeters (Open Vld) Gwenny De Vroe (Open Vld) Irina De Knop (Open Vld) Ann Brusseel (Open Vld) Peter Gysbrechts (Open Vld) Christian Van Eyken (UF)

Legende:

    Voor
    Tegen
    Onthouding
    Niet gestemd
    Lege plaats


Voor (60) Tegen (0) Onthouding (5)
Robrecht Bothuyne (CD&V)
Karin Brouwers (CD&V)
Ludwig Caluwé (CD&V)
Vera Celis (N-VA)
Lode Ceyssens (CD&V)
Sonja Claes (CD&V)
Griet Coppé (CD&V)
John Crombez (sp·a)
Philippe De Coene (sp·a)
Dirk de Kort (CD&V)
Kurt De Loor (sp·a)
Jos De Meyer (CD&V)
Mia De Vits (sp·a)
Bart De Wever (N-VA)
Sophie De Wit (N-VA)
Carl Decaluwe (CD&V)
Kathleen Deckx (sp·a)
Tom Dehaene (CD&V)
Lieven Dehandschutter (N-VA)
Paul Delva (CD&V)
Mark Demesmaeker (N-VA)
Matthias Diependaele (N-VA)
Jan Durnez (CD&V)
Tine Eerlingen (N-VA)
Martine Fournier (CD&V)
Cindy Franssen (CD&V)
Caroline Gennez (sp·a)
Danielle Godderis-T'Jonck (N-VA)
Veerle Heeren (CD&V)
Kathleen Helsen (CD&V)
Marc Hendrickx (N-VA)
Liesbeth Homans (N-VA)
Yamila Idrissi (sp·a)
Patrick Janssens (sp·a)
Ward Kennes (CD&V)
Marcel Logist (sp·a)
Chokri Mahassine (sp·a)
Bart Martens (sp·a)
Fatma Pehlivan (sp·a)
Jan Peumans (N-VA)
Els Robeyns (sp·a)
Jan Roegiers (sp·a)
Tinne Rombouts (CD&V)
Johan Sauwens (CD&V)
Katrien Schryvers (CD&V)
Willy Segers (N-VA)
Griet Smaers (CD&V)
Helga Stevens (N-VA)
Valerie Taeldeman (CD&V)
Güler Turan (sp·a)
Marc Van de Vijver (CD&V)
Koen Van den Heuvel (CD&V)
Kris Van Dijck (N-VA)
Bart Van Malderen (sp·a)
Eric Van Rompuy (CD&V)
Wilfried Vandaele (N-VA)
Frank Vandenbroucke (sp·a)
Peter Vanvelthoven (sp·a)
Johan Verstreken (CD&V)
Veli Yüksel (CD&V)
Irina De Knop (Open Vld)
Marino Keulen (Open Vld)
Christian Van Eyken (UF)
Mercedes Van Volcem (Open Vld)
Mieke Vogels (Groen!)
 
 
Zoekresultaten van 30 juli 2014, 02:54