printlogo Vlaams Parlement

Met redenen omklede motie van de dames Tinne Rombouts, Hilde Crevits en Joke Schauvliege, de heer Mark Demesmaeker, mevrouw Stern Demeulenaere en de heer Bart Martens tot besluit van de op 27 april 2006 door mevrouw Tinne Rombouts in commissie gehouden interpellatie tot de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, over de werkwijze bij de herbevestiging van agrarische gebieden

met redenen omklede motie (Gewestaangelegenheid)
Stuk 827 (2005-2006) - Nr. 1
Indieners Tinne Rombouts (CD&V) , Hilde Crevits (CD&V) , Joke Schauvliege (CD&V) , Mark Demesmaeker (N-VA) , Stern Demeulenaere (VLD-Vivant) , Bart Martens (sp·a-spirit)
Huidige stand in de procedure aangenomen in plenaire vergadering
Thema's landbouw en visserij; ruimtelijke ordening

Download Tekst PDF

 

Procedureverloop    Stukken in het dossier    Plenaire    Samenhang

 

Procedureverloop

 
02-05-2006 ingediend
02-05-2006 naar voorzitter
02-05-2006 te behandelen in plenaire vergadering
17-05-2006 in behandeling in plenaire vergadering
17-05-2006 aangenomen in plenaire vergadering
Stukken in het dossier

 
Stuk 827 (2005-2006 ) nr. 1 met redenen omklede motie Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 827 (2005-2006 ) nr. 2 tekst aangenomen door de plenaire vergadering Tekst PDF icoon Dossier


Plenaire

 
Geagendeerd op:
- Plenaire vergadering nr. 45 van 17-05-2006 14:37 Hoofdelijke stemming
 
Verslag:
- Plenaire vergadering nr. 45 van 17-05-2006 14:37 Handelingen
Handelingen PDF PDF icoon
 


Samenhang

 
Samenhang (moties-interpellaties)
  interpellatie nr. 143 (2005-2006) Verslag Dossier
 
 
Zoekresultaten van 23 juli 2014, 13:32