printlogo Vlaams Parlement

Voorstel van decreet van mevrouw Isabel Vertriest en de heren Jacky Maes, Jef Van Looy, André Moreau en Jos Bex houdende wijziging van artikel 15 van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen. Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening mondeling uitgebracht door de heer Jacky Maes

verslag
Stuk 1534 (2002-2003) - Nr. 3
Verslaggever Jacky Maes (sp·a)
Huidige stand in de procedure ingediend
  Kruispuntbank van de wetgeving
  Vlaamse Codex

Download Tekst PDF

 

Procedureverloop    Stukken in het dossier   

 

Procedureverloop

 
29-01-2003 ingediend
Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
 
Basisstuk van dit dossier
Stukken in het dossier

 
Stuk 1534 (2002-2003 ) nr. 1 voorstel van decreet Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1534 (2002-2003 ) nr. 2 amendement Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1534 (2002-2003 ) nr. 3 verslag Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1534 (2002-2003 ) nr. 4 tekst aangenomen door de plenaire vergadering Tekst PDF icoon Dossier
 
Zoekresultaten van 01 augustus 2014, 03:40