printlogo Vlaams Parlement

Ontwerp van decreet houdende instemming met : 1° het aanvullend protocol bij het Europees Sociaal Handvest en de bijlage, opgemaakt in Straatsburg op 5 mei 1988 ; 2° het aanvullend protocol bij het Europees Sociaal Handvest tot invoering van een systeem van collectieve klachten, opgemaakt in Straatsburg op 9 november 1995 ; 3° het herziene Europees Sociaal Handvest en de bijlage, opgemaakt in Straatsburg op 3 mei 1996

ontwerp van decreet (Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid)
Stuk 1308 (2001-2002) - Nr. 1
Indiener Vlaamse Regering
Verslaggever Stefaan Platteau (VLD)
Huidige stand in de procedure bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad
  nr 97 van 21-03-2003
  Kruispuntbank van de wetgeving
  Vlaamse Codex

Download Tekst PDF

 

Procedureverloop    Stukken in het dossier    Commissie    Plenaire   

 

Procedureverloop

 
29-08-2002 ingediend
29-08-2002 naar voorzitter
29-08-2002 te behandelen in commissie
Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
21-01-2003 in behandeling in commissie
Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
21-01-2003 aangenomen in commissie
Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
19-02-2003 in behandeling in plenaire vergadering
19-02-2003 aangenomen in plenaire vergadering
28-02-2003 bekrachtigd en afgekondigd
21-03-2003 bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad
Stukken in het dossier

 
Stuk 1308 (2001-2002 ) nr. 1 ontwerp van decreet Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1308 (2001-2002 ) nr. 2 verslag Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1308 (2001-2002 ) nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering Tekst PDF icoon Dossier


Commissie

 

Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden

 
Geagendeerd op:
21-01-2003 14:36u. Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming agenda
 


Plenaire

 
Behandeld in:
- Plenaire vergadering nr. 38 van 19-02-2003 10:00 Beraadslaging
- Plenaire vergadering nr. 39 van 19-02-2003 14:00 Hoofdelijke stemming
 
Verslag:
- Plenaire vergadering nr. 38 van 19-02-2003 10:00 Beknopt Verslag
Handelingen PDF PDF icoon
- Plenaire vergadering nr. 39 van 19-02-2003 14:00 Beknopt Verslag
Handelingen PDF PDF icoon
 
 
Zoekresultaten van 23 juli 2014, 07:45