printlogo Vlaams Parlement

Voorstel van decreet van mevrouw Ria Van Den Heuvel c.s. houdende de stimulering van een planmatig lokaal ouderenbeleid, de beleidsparticipatie van ouderen en de oprichting van een Vlaamse Ouderenraad (opschrift gewijzigd door de commissie : ... houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen)

voorstel van decreet (Gemeenschapsaangelegenheid)
Stuk 1147 (2001-2002) - Nr. 1
Indiener Ria Van Den Heuvel (AGALEV)
Verslaggever Sonja Becq (CD&V)
Mede-ondertekenaars Jan Roegiers (VU&ID) , Guy Swennen
Huidige stand in de procedure bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad
  nr 255 van 16-07-2004
  Kruispuntbank van de wetgeving
  Vlaamse Codex

Download Tekst PDF

 

Procedureverloop    Stukken in het dossier    Commissie    Plenaire   

 

Procedureverloop

 
04-04-2002 ingediend
04-04-2002 naar voorzitter
04-04-2002 te behandelen in commissie
Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
20-03-2003 in behandeling in commissie
Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
18-03-2004 aangenomen in commissie
Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
21-04-2004 in behandeling in plenaire vergadering
21-04-2004 aangenomen in plenaire vergadering
30-04-2004 bekrachtigd en afgekondigd
16-07-2004 bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad
Stukken in het dossier

 
Stuk 1147 (2001-2002 ) nr. 1 voorstel van decreet Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1147 (2001-2002 ) nr. 2 amendement Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1147 (2001-2002 ) nr. 3 amendementen Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1147 (2001-2002 ) nr. 4 amendementen Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1147 (2001-2002 ) nr. 5 amendementen Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1147 (2001-2002 ) nr. 6 verslag Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1147 (2001-2002 ) nr. 7 amendementen Tekst PDF icoon Dossier
Stuk 1147 (2001-2002 ) nr. 8 tekst aangenomen door de plenaire vergadering Tekst PDF icoon Dossier


Commissie

 

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen

 
Geagendeerd op:
20-03-2003 10:05u. Benoeming van een verslaggever en toelichting agenda
24-04-2003 10:05u. Bespreking en stemming agenda
29-04-2003 14:03u. Bespreking en stemming agenda
16-10-2003 10:21u. Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming agenda
11-03-2004 09:42u. Bespreking en eventueel stemming agenda
18-03-2004 10:22u. Bespreking en stemming agenda
 


Plenaire

 
Behandeld in:
- Plenaire vergadering nr. 47 van 21-04-2004 09:28 Beraadslaging
- Plenaire vergadering nr. 48 van 21-04-2004 14:22 Hoofdelijke stemming
 
Verslag:
- Plenaire vergadering nr. 47 van 21-04-2004 09:28 Beknopt Verslag
Handelingen PDF PDF icoon
- Plenaire vergadering nr. 48 van 21-04-2004 14:22 Beknopt Verslag
Handelingen PDF PDF icoon
 
 
Zoekresultaten van 30 juli 2014, 02:55