printlogo Vlaams Parlement
Plenaire middagvergadering nummer 32 van 25 april 2012:
Handelingen Plenaire Vergadering van 25 april 2012

Verkiezing van de zesde ondervoorzitter

< vorig item Overzicht volgend item >

De voorzitter:

Dames en heren, aan de orde is de verkiezing van de zesde ondervoorzitter ter vervanging van de heer Joris Van Hauthem.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem:

Voorzitter, mijn fractie stelt de heer Dewinter voor als zesde ondervoorzitter. (Opmerkingen van de heer Eric Van Rompuy)

De voorzitter:

Zijn er nog andere voorstellen? (Neen)

Daar er geen andere kandidaat wordt voorgedragen, verklaar ik de heer Filip Dewinter verkozen tot zesde ondervoorzitter. (Applaus)Zoekresultaten van 22 juli 2014, 15:22