printlogo Vlaams Parlement

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid

vergaderzaal: Hans Memling


Agenda    dinsdag 20 maart 2012 14:00 uur    

 1. Interpellatie van mevrouw Marijke Dillen tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de toenemende problematiek van de wachtlijsten in de sector van personen met een handicap
  99 (2011-2012)     Verslag     Dossier

  Interpellatie van mevrouw Mieke Vogels tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het falende beleid voor personen met een handicap
  100 (2011-2012)     Verslag     Dossier

  Interpellatie van de heer Bart Van Malderen tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het recordaantal personen met een handicap op een wachtlijst
  103 (2011-2012)     Verslag     Dossier
 1. Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Vits tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de inspecties bij Oost-Europese thuiszorgbedrijven die hun diensten in Vlaanderen aanbieden
  1393 (2011-2012)     Verslag     Dossier

  Vraag om uitleg van de heer Bart Van Malderen tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de inspectie op buitenlandse thuiszorgbedrijven
  1398 (2011-2012)     Verslag     Dossier

  Vraag om uitleg van mevrouw Marijke Dillen tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over buitenlandse bedrijven die in Vlaanderen thuiszorg aanbieden in strijd met de Vlaamse regelgeving
  1437 (2011-2012)     Verslag     Dossier
 1. Vraag om uitleg van mevrouw Ulla Werbrouck tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over het onderzoek van de Hoge Gezondheidsraad naar chloor in zwembaden
  1394 (2011-2012)     Verslag     Dossier

  Vraag om uitleg van mevrouw Marleen Van den Eynde tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het advies van de Hoge Gezondheidsraad aangaande de risico's verbonden aan babyzwemmen in chloorzwembaden
  1429 (2011-2012)     Verslag     Dossier

  Vraag om uitleg van mevrouw Griet Coppé tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het advies van de Hoge Gezondheidsraad over babyzwemmen in chloorzwembaden
  1446 (2011-2012)     Verslag     Dossier
 1. Vraag om uitleg van mevrouw Michèle Hostekint tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de beleidsmaatregelen ter preventie van het stijgende aantal uithuiszettingen
  1411 (2011-2012)     Dossier
 1. Vraag om uitleg van mevrouw Vera Van der Borght tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over private woon(zorg)concepten voor personen met een handicap
  1452 (2011-2012)     Verslag     Dossier
 1. Verzoekschrift over het uit de boot vallen van kansengroepen in nieuwe IKG-initiatieven in de zelfstandige kinderopvang
  11 (2011-2012)     Dossier
  Verslaggever: Bart Van Malderen (sp·a)

  Artikel 86,4 van het Reglement

  Het verzoekschrift is terug te vinden op de pagina van deze commissie op het intranet, onder Verzoekschriften
 1. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)


 

 

Zoekresultaten van 30 juli 2014, 21:13