printlogo Vlaams Parlement
Plenaire middagvergadering nummer 24 van 15-02-2012:

Agenda Plenaire middagvergadering nummer 24 van 15 februari 2012


Voorzitter: de heer Jan Peumans


 • Actuele vragen
 • Voorstel van decreet van de heren Dirk de Kort, Patrick Janssens, Kris Van Dijck, Koen Van den Heuvel, Steve D'Hulster, Jan Peumans en Eric Van Rompuy houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens
  -1268 (2011-2012) -Nr. 1 voorstel van decreet     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1268 (2011-2012) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1268 (2011-2012) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Beraadslaging
  (Gewestaangelegenheid)
  Verslaggever: Jan Roegiers (sp·a)
 • Reglementsaanpassingen. Verslag namens de Commissie voor Reglement en Samenwerking uitgebracht door de heer Joris Van Hauthem
  -7-A (2011-2012) -Nr. 1 verslag aanpassing reglement Vlaams Parlement     Tekst PDF icoon (19,74 MB)     Dossier
  -7-A (2011-2012) -Nr. 1-Erratum erratum     Tekst PDF icoon     Dossier
  -7-A (2011-2012) -Nr. 2 amendementen     Tekst PDF icoon     Dossier
  -7-A (2011-2012) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Beraadslaging
  Verslaggever: Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)
 • Voorstel van decreet van de heren Dirk de Kort, Patrick Janssens, Kris Van Dijck, Koen Van den Heuvel, Steve D'Hulster, Jan Peumans en Eric Van Rompuy houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens
  -1268 (2011-2012) -Nr. 1 voorstel van decreet     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1268 (2011-2012) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1268 (2011-2012) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Hoofdelijke stemming
  (Gewestaangelegenheid)
  Verslaggever: Jan Roegiers (sp·a)
 • Reglementsaanpassingen. Verslag namens de Commissie voor Reglement en Samenwerking uitgebracht door de heer Joris Van Hauthem
  -7-A (2011-2012) -Nr. 1 verslag aanpassing reglement Vlaams Parlement     Tekst PDF icoon (19,74 MB)     Dossier
  -7-A (2011-2012) -Nr. 1-Erratum erratum     Tekst PDF icoon     Dossier
  -7-A (2011-2012) -Nr. 2 amendementen     Tekst PDF icoon     Dossier
  -7-A (2011-2012) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Hoofdelijke stemming
  Verslaggever: Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden 

 

Zoekresultaten van 23 juli 2014, 19:29