printlogo Vlaams Parlement

Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

vergaderzaal: Hans Memling


Agenda    donderdag 15 december 2011 10:00 uur    

 1. Vraag om uitleg van de heer Marc Hendrickx tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over de aankoop van nieuwbouwwoningen door een sociale huisvester
  499 (2011-2012)     Verslag     Dossier
 1. Vraag om uitleg van de heer Peter Reekmans tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over de tijdelijke woonsituatie van sociale huurders bij renovatiewerken
  553 (2011-2012)     Verslag     Dossier
 1. Vraag om uitleg van de heer Peter Reekmans tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, en tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de federale intenties in verband met het afschaffen van fiscale aftrek van diverse energiebesparende maatregelen
  571 (2011-2012)     Verslag     Dossier

  Vraag om uitleg van mevrouw Irina De Knop tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over de schrapping van de belastingvermindering bij de uitvoering van energiebesparende maatregelen in de bouw
  578 (2011-2012)     Verslag     Dossier

  Vraag om uitleg van de heer Bart Martens tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over het wegvallen van de federale fiscale steun voor energiebesparende maatregelen
  583 (2011-2012)     Dossier
 1. Vraag om uitleg van mevrouw Marleen Van den Eynde tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over de mogelijke vernietiging van het decreet op de afschaffing van de injectietarieven
  586 (2011-2012)     Verslag     Dossier
 1. Vraag om uitleg van de heer Dirk de Kort tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over de planlastvermindering door de Vlaamse Regering in relatie tot de verplichtingen voor gemeenten op het vlak van sociale woningbouw
  596 (2011-2012)     Verslag     Dossier
 1. Vraag om uitleg van de heer Veli Yüksel tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over de vertaling van de resultaten van de nieuwe Stadsmonitor in het beleid, in het bijzonder wat stadsvlucht en betaalbaar wonen betreft
  631 (2011-2012)     Verslag     Dossier
 1. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)


 

 

Zoekresultaten van 28 juli 2014, 06:11