printlogo Vlaams Parlement

Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

vergaderzaal: Hans Memling


Agenda    donderdag 1 december 2011 10:00 uur    

 1. Vraag om uitleg van mevrouw Michèle Hostekint tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over de inbreng van spaarvermogen bij toewijzingscriteria en huurprijsberekening in de sociale huisvesting
  433 (2011-2012)     Verslag     Dossier

  Vraag om uitleg van mevrouw Liesbeth Homans tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over het begrip 'vermogen' bij het toekennen van een sociale woning
  441 (2011-2012)     Verslag     Dossier

  Vraag om uitleg van de heer Peter Reekmans tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over welgestelde sociale huurders
  448 (2011-2012)     Dossier

  Interpellatie van de heer Jan Penris tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over het voorstel van de minister voor een vermogensaangifte om zo sociale huurders met een spaarboekje een hogere huurprijs te kunnen aanrekenen
  31 (2011-2012)     Verslag     Dossier
 1. Vraag om uitleg van de heer Marc Hendrickx tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over de aankoop van nieuwbouwwoningen door een sociale huisvester
  499 (2011-2012)     Verslag     Dossier
 1. Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid en van diverse bepalingen van andere decreten die betrekking hebben op het grond- en pandenbeleid
  -1334 (2011-2012) -Nr. 1 ontwerp van decreet     Tekst PDF icoon (5,52 MB)     Dossier
  -1334 (2011-2012) -Nr. 2 amendement     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1334 (2011-2012) -Nr. 3 amendementen     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1334 (2011-2012) -Nr. 4 amendement     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1334 (2011-2012) -Nr. 5 amendementen     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1334 (2011-2012) -Nr. 6 amendementen     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1334 (2011-2012) -Nr. 7 verslag hoorzitting/gedachtewisseling     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1334 (2011-2012) -Nr. 8 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1334 (2011-2012) -Nr. 9 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Verslaggever: Veerle Heeren (CD&V)

  Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming


 

 

Zoekresultaten van 31 juli 2014, 05:19