printlogo Vlaams Parlement
Plenaire middagvergadering nummer 11 van 30-11-2011:

Agenda Plenaire middagvergadering nummer 11 van 30 november 2011


Voorzitter: de heer Jan Peumans


 • Actuele vragen
 • Ontwerp van decreet houdende instemming met de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de republiek Servië, anderzijds, en de slotakte, ondertekend in Luxemburg op 29 april 2008
  -1205 (2010-2011) -Nr. 1 ontwerp van decreet     Tekst PDF icoon (1,77 MB)     Dossier
  -1205 (2010-2011) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1205 (2010-2011) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Beraadslaging
  (Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid)
  Verslaggever: Marc Hendrickx (N-VA)
 • Ontwerp van decreet houdende instemming met het protocol tot wijziging van het verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, teneinde 1) te voldoen aan richtlijn 2006/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 tot wijziging van richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen en 2) de introductie overeen te komen tussen de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden van een papierloos vignetsysteem in hun gemeenschappelijk stelsel voor de heffing van het gebruiksrecht, ondertekend in Brussel op 20 oktober 2010
  -1216 (2010-2011) -Nr. 1 ontwerp van decreet     Tekst PDF icoon (1,05 MB)     Dossier
  -1216 (2010-2011) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1216 (2010-2011) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Beraadslaging
  (Gewestaangelegenheid)
  Verslaggever: Marc Hendrickx (N-VA)
 • Voorstel van decreet van mevrouw Cindy Franssen, de heren Lieven Dehandschutter, Kurt De Loor, Tom Dehaene en Willy Segers en de dames Els Robeyns en Katrien Schryvers houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de bestemming van de asurne betreft
  -1150 (2010-2011) -Nr. 1 voorstel van decreet     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1150 (2010-2011) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1150 (2010-2011) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Beraadslaging
  (Gewestaangelegenheid)
  Verslaggever: Jan Durnez (CD&V)
 • Voorstel van decreet van mevrouw Katrien Schryvers, de heren Lieven Dehandschutter, Kurt De Loor, Ward Kennes en Willy Segers en de dames Els Robeyns en Sonja Claes houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de wens inzake de laatste rustplaats betreft
  -1151 (2010-2011) -Nr. 1 voorstel van decreet     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1151 (2010-2011) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1151 (2010-2011) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Beraadslaging
  (Gewestaangelegenheid)
  Verslaggever: Jan Durnez (CD&V)
 • Voorstel van resolutie van mevrouw Liesbeth Homans, de heren Bart Martens, Carl Decaluwe, Marc Hendrickx en Robrecht Bothuyne, mevrouw Michèle Hostekint en de heer Dirk de Kort betreffende het ontwerp van decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaams Energiebedrijf
  -1223 (2010-2011) -Nr. 1 voorstel van resolutie     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1223 (2010-2011) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1223 (2010-2011) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Bespreking
  Verslaggever: Wim Wienen (Vlaams Belang)
 • Ontwerp van decreet houdende instemming met de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de republiek Servië, anderzijds, en de slotakte, ondertekend in Luxemburg op 29 april 2008
  -1205 (2010-2011) -Nr. 1 ontwerp van decreet     Tekst PDF icoon (1,77 MB)     Dossier
  -1205 (2010-2011) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1205 (2010-2011) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Hoofdelijke stemming
  (Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid)
  Verslaggever: Marc Hendrickx (N-VA)
 • Ontwerp van decreet houdende instemming met het protocol tot wijziging van het verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, teneinde 1) te voldoen aan richtlijn 2006/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 tot wijziging van richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen en 2) de introductie overeen te komen tussen de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden van een papierloos vignetsysteem in hun gemeenschappelijk stelsel voor de heffing van het gebruiksrecht, ondertekend in Brussel op 20 oktober 2010
  -1216 (2010-2011) -Nr. 1 ontwerp van decreet     Tekst PDF icoon (1,05 MB)     Dossier
  -1216 (2010-2011) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1216 (2010-2011) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Hoofdelijke stemming
  (Gewestaangelegenheid)
  Verslaggever: Marc Hendrickx (N-VA)
 • Voorstel van decreet van mevrouw Cindy Franssen, de heren Lieven Dehandschutter, Kurt De Loor, Tom Dehaene en Willy Segers en de dames Els Robeyns en Katrien Schryvers houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de bestemming van de asurne betreft
  -1150 (2010-2011) -Nr. 1 voorstel van decreet     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1150 (2010-2011) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1150 (2010-2011) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Hoofdelijke stemming
  (Gewestaangelegenheid)
  Verslaggever: Jan Durnez (CD&V)
 • Voorstel van decreet van mevrouw Katrien Schryvers, de heren Lieven Dehandschutter, Kurt De Loor, Ward Kennes en Willy Segers en de dames Els Robeyns en Sonja Claes houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de wens inzake de laatste rustplaats betreft
  -1151 (2010-2011) -Nr. 1 voorstel van decreet     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1151 (2010-2011) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1151 (2010-2011) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Hoofdelijke stemming
  (Gewestaangelegenheid)
  Verslaggever: Jan Durnez (CD&V)
 • Voorstel van resolutie van mevrouw Liesbeth Homans, de heren Bart Martens, Carl Decaluwe, Marc Hendrickx en Robrecht Bothuyne, mevrouw Michèle Hostekint en de heer Dirk de Kort betreffende het ontwerp van decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaams Energiebedrijf
  -1223 (2010-2011) -Nr. 1 voorstel van resolutie     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1223 (2010-2011) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1223 (2010-2011) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Hoofdelijke stemming
  Verslaggever: Wim Wienen (Vlaams Belang)
 • Met redenen omklede motie van de heren Filip Watteeuw en Hermes Sanctorum tot besluit van de op 10 november 2011 door de heer Filip Watteeuw in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de toekenning van een bouwvergunning aan Uplace in Machelen door de Vlaamse Regering en de nota 'Winkelen in Vlaanderen'
  -1360 (2011-2012) -Nr. 1 met redenen omklede motie     Tekst PDF icoon     Dossier
  Hoofdelijke stemming
 • Met redenen omklede motie van de heer Hermes Sanctorum tot besluit van de op 15 november 2011 door de heer Hermes Sanctorum in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de asbestproblematiek en het uitblijven van een Vlaams asbestsaneringsfonds
  -1367 (2011-2012) -Nr. 1 met redenen omklede motie     Tekst PDF icoon     Dossier
  Hoofdelijke stemming
 • Met redenen omklede motie van de dames Marleen Van den Eynde en Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt en de heer Pieter Huybrechts tot besluit van de op 15 november 2011 door de heer Hermes Sanctorum in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de asbestproblematiek en het uitblijven van een Vlaams asbestsaneringsfonds
  -1366 (2011-2012) -Nr. 1 met redenen omklede motie     Tekst PDF icoon     Dossier
  Hoofdelijke stemming

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden 

 

Zoekresultaten van 25 juli 2014, 13:22