printlogo Vlaams Parlement

Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

vergaderzaal: Hans Memling


Agenda    donderdag 20 oktober 2011 10:00 uur    

 1. Interpellatie van de heer Carl Decaluwe tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over de doorrekening van de groenestroomcertificaten door leveranciers
  11 (2011-2012)     Verslag     Dossier

  Interpellatie van de heer Peter Reekmans tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over het VREG-rapport betreffende de kostprijs van groene stroom
  12 (2011-2012)     Verslag     Dossier
 1. Vraag om uitleg van mevrouw Sonja Claes tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over de energieprijs en niet-beschermde gedropte klanten
  10 (2011-2012)     Verslag     Dossier
 1. Vraag om uitleg van mevrouw Marijke Dillen tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over de problematiek van mensen met psychische problemen in de sociale huisvesting
  166 (2011-2012)     Verslag     Dossier
 1. Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid
  -1144 (2010-2011) -Nr. 1 ontwerp van decreet     Tekst PDF icoon (1,22 MB)     Dossier
  -1144 (2010-2011) -Nr. 2 amendementen     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1144 (2010-2011) -Nr. 3 amendementen     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1144 (2010-2011) -Nr. 4 amendement     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1144 (2010-2011) -Nr. 5 amendement     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1144 (2010-2011) -Nr. 6 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1144 (2010-2011) -Nr. 7 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Verslaggever: Veerle Heeren (CD&V)

  Artikelsgewijze bespreking en stemming
 1. Conceptnota voor nieuwe regelgeving van mevrouw Mercedes Van Volcem over een vernieuwd sociaal huisvestingsbeleid
  -1235 (2010-2011) -Nr. 1 conceptnota voor nieuwe regelgeving     Tekst PDF icoon (1,78 MB)     Dossier
  -1235 (2010-2011) -Nr. 2 verslag hoorzitting/gedachtewisseling     Tekst PDF icoon     Dossier
  Verslaggever: Griet Coppé (CD&V)

  Benoeming van een verslaggever en bespreking


 

 

Zoekresultaten van 24 juli 2014, 08:05