printlogo Vlaams Parlement

Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

vergaderzaal: Peter Paul Rubens


Agenda    woensdag 15 juni 2011 10:00 uur    

 1. Ontwerp van decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaams Energiebedrijf
  -1113 (2010-2011) -Nr. 1 ontwerp van decreet     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1113 (2010-2011) -Nr. 2 reflectienota     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1113 (2010-2011) -Nr. 3 verslag hoorzitting/gedachtewisseling     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1113 (2010-2011) -Nr. 4 verslag hoorzitting/gedachtewisseling     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1113 (2010-2011) -Nr. 5 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1113 (2010-2011) -Nr. 6 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Verslaggevers: Liesbeth Homans (N-VA) , Irina De Knop (Open Vld)

  Hoorzitting met vertegenwoordigers van VITO, Eandis en ODE
 1. Voorstel van resolutie van de heren Peter Reekmans en Hermes Sanctorum betreffende het huidige beleid van de elektriciteitsdistributienetbeheerders en een concrete hervorming van de elektriciteitsdistributiemarkt in Vlaanderen
  -180 (2009-2010) -Nr. 1 voorstel van resolutie     Tekst PDF icoon     Dossier
  -180 (2009-2010) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  Verslaggever: Wim Wienen (Vlaams Belang)

  Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
 1. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)


 

 

Zoekresultaten van 26 juli 2014, 11:07