printlogo Vlaams Parlement

Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden

vergaderzaal: Valerius De Saedeleer


Agenda    dinsdag 13 januari 2004 14:02 uur    

 1. Ontwerp van decreet houdende instemming met : 1° het protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de republiek Tsjechië, anderzijds, en met de bijlagen, ondertekend in Brussel op 24 juni en 29 november 1999 ; 2° het protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de republiek Polen, anderzijds, en met de bijlagen, ondertekend in Brussel op 25 juni 1999 ; 3° het protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de republiek Slowakije, anderzijds, en met de bijlagen, ondertekend in Brussel op 25 juni 1999 ; 4° het protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de republiek Hongarije, anderzijds, en met de bijlagen, ondertekend in Brussel op 28 juni 1999 ; 5° het protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Roemenië, anderzijds, en met de bijlagen, ondertekend in Brussel op 28 juni 1999 ; 6° het protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de republiek Bulgarije, anderzijds, en met de bijlagen, ondertekend in Brussel op 30 juni 1999, teneinde rekening te houden met de toetreding van de republiek Oostenrijk, de republiek Finland en het koninkrijk Zweden tot de Europese Unie
  -1828 (2003-2004) -Nr. 1 ontwerp van decreet     Tekst PDF icoon (4,05 MB)     Dossier
  -1828 (2003-2004) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1828 (2003-2004) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Verslaggever: André Moreau (VLD)

  Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
 1. Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de republiek Belarus, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 9 april 2002
  -1867 (2003-2004) -Nr. 1 ontwerp van decreet     Tekst PDF icoon (2,47 MB)     Dossier
  -1867 (2003-2004) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1867 (2003-2004) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Verslaggever: Karim Van Overmeire (VB)

  Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
 1. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)


 

 

Zoekresultaten van 24 juli 2014, 01:49