printlogo Vlaams Parlement
Plenaire middagvergadering nummer 71 van 09-07-2003:

Agenda Plenaire middagvergadering nummer 71 van 09 juli 2003


Voorzitter: de heer Norbert De Batselier


 • Actuele vragen (Regl. art. 82)
 • EVENTUEEL voortzetting van de agenda van de morgenvergadering
 • Aanpassing van het personeelsstatuut en bijlagen van het Algemeen Secretariaat
  Bespreking en stemming
 • Rekening van het Vlaams Parlement over het begrotingsjaar 2002
  -11 (2002-2003) -Nr. 1 rekening Vlaams Parlement     Tekst PDF icoon     Dossier
  Bespreking en stemming
 • Ontwerp van decreet betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van "Toerisme voor Allen"
  -1461 (2002-2003) -Nr. 1 ontwerp van decreet     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1461 (2002-2003) -Nr. 2 advies Kinderrechtencommissariaat     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1461 (2002-2003) -Nr. 3 amendementen     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1461 (2002-2003) -Nr. 4 verslag hoorzitting/gedachtewisseling     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1461 (2002-2003) -Nr. 5 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1461 (2002-2003) -Nr. 6 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Hoofdelijke stemming
  (Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid)
  Verslaggevers: Veerle Declercq (AGALEV) , Jan Laurys (CD&V)
 • Ontwerp van decreet houdende instemming met het Europees Landschapsverdrag, ondertekend in Firenze op 20 oktober 2000
  -1671 (2002-2003) -Nr. 1 ontwerp van decreet     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1671 (2002-2003) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1671 (2002-2003) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Hoofdelijke stemming
  (Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid)
  Verslaggever: Johan Weyts (CD&V)
 • Ontwerp van decreet tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations (opschrift gewijzigd door de commissie : ... houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations, gesloten in Brussel op 13 december 2002)
  -1708 (2002-2003) -Nr. 1 ontwerp van decreet     Tekst PDF icoon (6,15 MB)     Dossier
  -1708 (2002-2003) -Nr. 2 amendement     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1708 (2002-2003) -Nr. 3 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1708 (2002-2003) -Nr. 4 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Hoofdelijke stemming
  (Gewestaangelegenheid)
  Verslaggever: Johan Malcorps (AGALEV)
 • Ontwerp van decreet betreffende publiek-private samenwerking
  -1722 (2002-2003) -Nr. 1 ontwerp van decreet     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1722 (2002-2003) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1722 (2002-2003) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Hoofdelijke stemming
  (Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid)
  Verslaggever: Frans De Cock (VLD)
 • Ontwerp van decreet houdende instemming met het Financieel Protocol en de bijlagen 1 en 2 van 4 oktober 2002 bij het samenwerkingsakkoord van 5 april 1995 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake het internationaal milieubeleid
  -1731 (2002-2003) -Nr. 1 ontwerp van decreet     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1731 (2002-2003) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1731 (2002-2003) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Hoofdelijke stemming
  (Gewestaangelegenheid)
  Verslaggevers: Patrick Lachaert (VLD) , Marleen Van den Eynde (VB)
 • Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de republiek Libanon inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 6 september 1999
  -1738 (2002-2003) -Nr. 1 ontwerp van decreet     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1738 (2002-2003) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1738 (2002-2003) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Hoofdelijke stemming
  (Gewestaangelegenheid)
  Verslaggever: Stefaan Platteau (VLD)
 • Ontwerp van decreet houdende instemming met : 1° de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de republiek Jemen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 3 februari 2000; 2° de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de staat Koeweit inzake de wederzijdse bescherming en bevordering van investeringen, ondertekend in Brussel op 28 september 2000; 3° de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en het koninkrijk Saudi-Arabië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Jeddah op 22 april 2001
  -1739 (2002-2003) -Nr. 1 ontwerp van decreet     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1739 (2002-2003) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1739 (2002-2003) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Hoofdelijke stemming
  (Gewestaangelegenheid)
  Verslaggever: Stefaan Platteau (VLD)
 • Voorstel van decreet van de heer Carl Decaluwe c.s. houdende het recht op informatie via radio en televisie en houdende instelling van een recht van antwoord en een recht van mededeling ten aanzien van radio en televisie (opschrift gewijzigd door de commissie : ... houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, wat de invoering betreft van het recht op informatie via radio en televisie en houdende instelling van een recht van antwoord en een recht van mededeling ten aanzien van radio en televisie)
  -52 (1999) -Nr. 1 voorstel van decreet     Tekst PDF icoon     Dossier
  -52 (1999) -Nr. 2 advies Raad van State     Tekst PDF icoon     Dossier
  -52 (1999) -Nr. 3 amendementen     Tekst PDF icoon     Dossier
  -52 (1999) -Nr. 4 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -52 (1999) -Nr. 5 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Hoofdelijke stemming
  (Gemeenschapsaangelegenheid)
  Verslaggever: Dany Vandenbossche (sp·a)
 • Voorstel van decreet van de heren Eddy Schuermans, Johan De Roo en Bart De Smet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat de openbare verlichting betreft
  -1652 (2002-2003) -Nr. 1 voorstel van decreet     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1652 (2002-2003) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1652 (2002-2003) -Nr. 3 amendement     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1652 (2002-2003) -Nr. 4 amendementen     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1652 (2002-2003) -Nr. 5 tekst aangenomen door de commissie     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1652 (2002-2003) -Nr. 6 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1652 (2002-2003) -Nr. 7 amendement     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1652 (2002-2003) -Nr. 8 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Hoofdelijke stemming
  (Gewestaangelegenheid)
  Verslaggever: Gracienne Van Nieuwenborgh (sp·a)
 • Voorstel van resolutie van mevrouw Ria Van Den Heuvel, mevrouw Patricia Ceysens, de heren Jan Van Duppen en Jan Roegiers en mevrouw Trees Merckx-Van Goey betreffende de opvang en huisvesting van personen die het slachtoffer zijn van partner-gerelateerd/intrafamiliaal thuisgeweld
  -1535 (2002-2003) -Nr. 1 voorstel van resolutie     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1535 (2002-2003) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1535 (2002-2003) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Hoofdelijke stemming
  (Gemeenschapsaangelegenheid)
  Verslaggevers: Riet Van Cleuvenbergen (CD&V) , Ingrid van Kessel (CD&V)
 • Voorstel van resolutie van de heren André Moreau, Gilbert Vanleenhove, André Van Nieuwkerke, Frans Ramon, Dirk De Cock en Kris Van Dijck betreffende de hygiëne in schoolkeukens en de kwaliteit van schoolmaaltijden
  -1630 (2002-2003) -Nr. 1 voorstel van resolutie     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1630 (2002-2003) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1630 (2002-2003) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Hoofdelijke stemming
  (Gemeenschapsaangelegenheid)
  Verslaggever: Karlos Callens (VLD)
 • Voorstel van resolutie van de heren André Denys, Jos De Meyer en Jacky Maes, mevrouw Veerle Declercq en de heer André-Emiel Bogaert betreffende een duurzaam land- en tuinbouwbeleid in Vlaanderen
  -1789 (2002-2003) -Nr. 1 voorstel van resolutie     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1789 (2002-2003) -Nr. 2 amendementen     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1789 (2002-2003) -Nr. 3 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1789 (2002-2003) -Nr. 4 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Hoofdelijke stemming
  (Gewestaangelegenheid)
  Verslaggever: Didier Ramoudt (VLD)
 • Met redenen omklede motie van de heren Jos De Meyer, Jan Verfaillie, Ludwig Caluwé en Carl Decaluwe tot besluit van de op 24 juni 2003 door de heer Jos De Meyer in commissie gehouden interpellatie tot de heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over de toekomst en overlevingskansen van het polderdorp Doel
  -1769 (2002-2003) -Nr. 1 met redenen omklede motie     Tekst PDF icoon     Dossier
  Hoofdelijke stemming
  (Gewestaangelegenheid)
 • Met redenen omklede motie van de heren Dirk De Cock, Koen Helsen, Robert Voorhamme en Jos Stassen tot besluit van de op 24 juni 2003 door de heer Jos De Meyer in commissie gehouden interpellatie tot de heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over de toekomst en overlevingskansen van het polderdorp Doel
  -1768 (2002-2003) -Nr. 1 met redenen omklede motie     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1768 (2002-2003) -Nr. 2 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Hoofdelijke stemming
  (Gewestaangelegenheid)
 • Met redenen omklede motie van de heren Pieter Huybrechts en Roland Van Goethem tot besluit van de op 26 juni 2003 door de heer Pieter Huybrechts in commissie gehouden interpellatie tot de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, en tot de heer Renaat Landuyt, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, over de problematiek van de permanente campingbewoners
  -1773 (2002-2003) -Nr. 1 met redenen omklede motie     Tekst PDF icoon     Dossier
  Hoofdelijke stemming
  (Gewestaangelegenheid)
 • Met redenen omklede motie van de heren Eddy Schuermans en Jan Laurys tot besluit van de op 26 juni 2003 door de heer Eddy Schuermans in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government, over de Vlaamse belangen en compensaties inzake de Airbusdossiers
  -1775 (2002-2003) -Nr. 1 met redenen omklede motie     Tekst PDF icoon     Dossier
  Hoofdelijke stemming
  (Gewestaangelegenheid)

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden 

 

Zoekresultaten van 24 juli 2014, 02:16