printlogo Vlaams Parlement
Plenaire ochtendvergadering nummer 48 van 02-04-2003:

Agenda Plenaire ochtendvergadering nummer 48 van 02 april 2003


Voorzitter: de heer Norbert De Batselier


 • Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de republiek Benin inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 18 mei 2001
  -1479 (2002-2003) -Nr. 1 ontwerp van decreet     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1479 (2002-2003) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1479 (2002-2003) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Beraadslaging
  (Gewestaangelegenheid)
  Verslaggever: Freddy Sarens (CD&V)
 • Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van Burkina Faso inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 18 mei 2001
  -1480 (2002-2003) -Nr. 1 ontwerp van decreet     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1480 (2002-2003) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1480 (2002-2003) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Beraadslaging
  (Gewestaangelegenheid)
  Verslaggever: Freddy Sarens (CD&V)
 • Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de federale islamitische republiek der Comoren inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 18 mei 2001
  -1481 (2002-2003) -Nr. 1 ontwerp van decreet     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1481 (2002-2003) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1481 (2002-2003) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Beraadslaging
  (Gewestaangelegenheid)
  Verslaggever: Freddy Sarens (CD&V)
 • Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de republiek Zambia inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Lusaka op 28 mei 2001
  -1482 (2002-2003) -Nr. 1 ontwerp van decreet     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1482 (2002-2003) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1482 (2002-2003) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Beraadslaging
  (Gewestaangelegenheid)
  Verslaggever: Freddy Sarens (CD&V)
 • Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de republiek Kroatië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 31 oktober 2001
  -1483 (2002-2003) -Nr. 1 ontwerp van decreet     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1483 (2002-2003) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1483 (2002-2003) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Beraadslaging
  (Gewestaangelegenheid)
  Verslaggever: Freddy Sarens (CD&V)
 • Ontwerp van decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk
  -1501 (2002-2003) -Nr. 1 ontwerp van decreet     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1501 (2002-2003) -Nr. 2 amendementen     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1501 (2002-2003) -Nr. 3 amendement     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1501 (2002-2003) -Nr. 4 verslag hoorzitting/gedachtewisseling     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1501 (2002-2003) -Nr. 5 amendementen     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1501 (2002-2003) -Nr. 6 amendementen     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1501 (2002-2003) -Nr. 7 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1501 (2002-2003) -Nr. 8 amendementen     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1501 (2002-2003) -Nr. 9 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Beraadslaging
  (Gemeenschapsaangelegenheid)
  Verslaggever: Herman Lauwers (VU&ID)
 • Ontwerp van decreet tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 19 juni 2001 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  -1543 (2002-2003) -Nr. 1 ontwerp van decreet     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1543 (2002-2003) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1543 (2002-2003) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Beraadslaging
  (Gemeenschapsaangelegenheid)
  Verslaggever: André Van Nieuwkerke (sp·a)
 • Ontwerp van decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen
  -1571 (2002-2003) -Nr. 1 ontwerp van decreet     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1571 (2002-2003) -Nr. 2 amendementen     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1571 (2002-2003) -Nr. 3 amendementen     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1571 (2002-2003) -Nr. 4 advies Raad van State     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1571 (2002-2003) -Nr. 5 amendementen     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1571 (2002-2003) -Nr. 6 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1571 (2002-2003) -Nr. 7 amendementen     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1571 (2002-2003) -Nr. 8 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Verslaggevers: Gilbert Van Baelen (VLD) , Luc Martens (CD&V)
  Beraadslaging
  (Gemeenschapsaangelegenheid)

  Voorstel van decreet van de heer Ludo Sannen houdende wijziging van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap en van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen, wat de taalregeling in het hoger onderwijs betreft
  -530 (2000-2001) -Nr. 1 voorstel van decreet     Tekst PDF icoon     Dossier
  -530 (2000-2001) -Nr. 2 verslag hoorzitting/gedachtewisseling     Tekst PDF icoon     Dossier
  -530 (2000-2001) -Nr. 3 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  Verslaggevers: André Van Nieuwkerke (sp·a) , Gilbert Van Baelen (VLD) , Luc Martens (CD&V)
  Beraadslaging
  (Gemeenschapsaangelegenheid)

  Voorstel van resolutie van de heren Luc Martens, Gilbert Vanleenhove en Jos De Meyer en mevrouw Veerle Heeren betreffende de implementatie van de Sorbonne- en Bolognaverklaring
  -610 (2000-2001) -Nr. 1 voorstel van resolutie     Tekst PDF icoon     Dossier
  -610 (2000-2001) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  Verslaggevers: Gilbert Van Baelen (VLD) , Luc Martens (CD&V)
  Bespreking
  (Gemeenschapsaangelegenheid)

  Voorstel van resolutie van de heer Filip Dewinter betreffende het gebruik van Nederlandstalige graden voor het hoger onderwijs
  -631 (2000-2001) -Nr. 1 voorstel van resolutie     Tekst PDF icoon     Dossier
  -631 (2000-2001) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  Verslaggevers: Gilbert Van Baelen (VLD) , Luc Martens (CD&V)
  Bespreking
  (Gemeenschapsaangelegenheid)

  Voorstel van resolutie van de heren Julien Librecht, Pieter Huybrechts en Joris Van Hauthem betreffende het gebruik van het Engels in het hoger onderwijs
  -1426 (2002-2003) -Nr. 1 voorstel van resolutie     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1426 (2002-2003) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  Verslaggevers: Gilbert Van Baelen (VLD) , Luc Martens (CD&V)
  Bespreking
  (Gemeenschapsaangelegenheid)

  Verzoekschrift betreffende het behoud van het Nederlandstalig karakter van het hoger onderwijs. Verslag namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid uitgebracht door de heren Gilbert Van Baelen en Luc Martens
  -1635 (2002-2003) -Nr. 1 verslag verzoekschrift     Tekst PDF icoon     Dossier
  Verslaggevers: Gilbert Van Baelen (VLD) , Luc Martens (CD&V)
  (Gemeenschapsaangelegenheid)
 • Ontwerp van decreet houdende begrotingstechnische aanpassingen in het licht van de bijstandsverlening ingevolge de watersnood van de jaarwende 2002-2003
  -1610 (2002-2003) -Nr. 1 ontwerp van decreet     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1610 (2002-2003) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1610 (2002-2003) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Beraadslaging
  (Gemeenschapsaangelegenheid)
  Verslaggever: Lucien Suykens (sp·a)
 • Voorstel van bijzonder decreet van de heer Robert Voorhamme, mevrouw Wivina Demeester-De Meyer en de heren Herman Lauwers, Marc van den Abeelen en Jo Vermeulen houdende opheffing van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen, wat het Universitair Centrum Antwerpen betreft
  -1321 (2002-2003) -Nr. 1 voorstel van decreet     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1321 (2002-2003) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1321 (2002-2003) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Beraadslaging
  (Gemeenschapsaangelegenheid)
  Verslaggevers: Gilbert Van Baelen (VLD) , Luc Martens (CD&V)
 • Voorstel van decreet van de heer Robert Voorhamme, mevrouw Wivina Demeester-De Meyer en de heren Herman Lauwers, Marc van den Abeelen en Jo Vermeulen houdende bepalingen tot de oprichting van een Universiteit Antwerpen en tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de Universiteit Antwerpen
  -1322 (2002-2003) -Nr. 1 voorstel van decreet     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1322 (2002-2003) -Nr. 2 amendementen     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1322 (2002-2003) -Nr. 3 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1322 (2002-2003) -Nr. 4 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Beraadslaging
  (Gemeenschapsaangelegenheid)
  Verslaggevers: Gilbert Van Baelen (VLD) , Luc Martens (CD&V)
 • Voorstel van bijzonder decreet van de heren Luc Martens, Gilbert Van Baelen, Robert Voorhamme, Dirk Holemans, Dirk De Cock en Karlos Callens houdende de deelname van gemeenschapsinstellingen aan de associaties in het hoger onderwijs
  -1594 (2002-2003) -Nr. 1 voorstel van decreet     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1594 (2002-2003) -Nr. 2 advies Raad van State     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1594 (2002-2003) -Nr. 3 amendement     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1594 (2002-2003) -Nr. 4 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1594 (2002-2003) -Nr. 5 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Beraadslaging
  (Gemeenschapsaangelegenheid)
  Verslaggevers: Gilbert Van Baelen (VLD) , Luc Martens (CD&V)
 • Voorstel van resolutie van de heer Didier Ramoudt c.s. betreffende beleidsstructuren voor de visserij
  -971 (2001-2002) -Nr. 1 voorstel van resolutie     Tekst PDF icoon     Dossier
  -971 (2001-2002) -Nr. 2 amendementen     Tekst PDF icoon     Dossier
  -971 (2001-2002) -Nr. 3 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -971 (2001-2002) -Nr. 4 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Bespreking
  (Gewestaangelegenheid)
  Verslaggever: Gisèle Gardeyn-Debever (CD&V)
 • Voorstel van resolutie van de heren Paul Van Malderen, Jos De Meyer, Koen Helsen, Robert Voorhamme, Johan Malcorps en Jos Bex betreffende een code voor de beperking van de hinder bij openbare werken
  -1561 (2002-2003) -Nr. 1 voorstel van resolutie     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1561 (2002-2003) -Nr. 2 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1561 (2002-2003) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Bespreking
  (Gewestaangelegenheid)
  Verslaggever: Jos De Meyer (CD&V)
 • Motie van de heer Luc Van den Brande c.s. betreffende een belangenconflict
  -1636 (2002-2003) -Nr. 1 motie betreffende een belangenconflict     Tekst PDF icoon     Dossier
  Bespreking
  (Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid)


 

 

Zoekresultaten van 01 augustus 2014, 01:38