printlogo Vlaams Parlement
Plenaire ochtendvergadering nummer 42 van 12-03-2003:

Agenda Plenaire ochtendvergadering nummer 42 van 12 maart 2003


Voorzitter: de heer Norbert De Batselier


 • Ontwerp van decreet betreffende de armoedebestrijding
  -1230 (2001-2002) -Nr. 1 ontwerp van decreet     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1230 (2001-2002) -Nr. 2 amendementen     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1230 (2001-2002) -Nr. 3 verslag hoorzitting/gedachtewisseling     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1230 (2001-2002) -Nr. 4 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1230 (2001-2002) -Nr. 5 amendement     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1230 (2001-2002) -Nr. 6 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Beraadslaging
  (Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid)

  Voorstel van decreet van mevrouw Riet Van Cleuvenbergen, de heer Jan Laurys, mevrouw Sonja Becq, mevrouw Veerle Heeren, de heer Bart De Smet en mevrouw Brigitte Grouwels houdende organisatie van een Vlaams armoedebeleid
  -836 (2001-2002) -Nr. 1 voorstel van decreet     Tekst PDF icoon     Dossier
  -836 (2001-2002) -Nr. 2 verslag hoorzitting/gedachtewisseling     Tekst PDF icoon     Dossier
  -836 (2001-2002) -Nr. 3 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  Beraadslaging
  (Gemeenschapsaangelegenheid)

  Verslaggever: Trees Merckx-Van Goey (CD&V)
 • Voorstel van decreet van de heren Marino Keulen, Dany Vandenbossche, Jos Stassen en Herman Lauwers houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid
  -1431 (2002-2003) -Nr. 1 voorstel van decreet     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1431 (2002-2003) -Nr. 2 amendement     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1431 (2002-2003) -Nr. 3 amendementen     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1431 (2002-2003) -Nr. 4 verslag hoorzitting/gedachtewisseling     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1431 (2002-2003) -Nr. 5 amendementen     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1431 (2002-2003) -Nr. 6 verslag     Tekst PDF icoon     Dossier
  -1431 (2002-2003) -Nr. 7 tekst aangenomen door de plenaire vergadering     Tekst PDF icoon     Dossier
  Beraadslaging
  (Gemeenschapsaangelegenheid)
  Verslaggever: Mieke Van Hecke (CD&V)
 • Verzoekschrift over de inburgering van allochtonen. Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen uitgebracht door mevrouw Riet Van Cleuvenbergen en de heer Koen Helsen
  -1598 (2002-2003) -Nr. 1 verslag verzoekschrift     Tekst PDF icoon     Dossier
  (Gemeenschapsaangelegenheid)
  Verslaggevers: Riet Van Cleuvenbergen (CD&V) , Koen Helsen (VLD)
 • Verzoekschrift over de financiële problemen van alleenstaande moeders. Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen uitgebracht door mevrouw Sonja Becq en de heer Guy Swennen
  -1599 (2002-2003) -Nr. 1 verslag verzoekschrift     Tekst PDF icoon     Dossier
  (Gemeenschapsaangelegenheid)
  Verslaggevers: Sonja Becq (CD&V) , Guy Swennen (sp·a)


 

 

Zoekresultaten van 29 juli 2014, 06:36