printlogo Vlaams Parlement

TUSSENKOMSTEN IN DE COMMISSIEVERGADERINGEN


U zocht op:

interpellatie: 17


Interpellatie van mevrouw Irina De Knop tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de administratieve, beleids- en pedagogische ondersteuning van de basisscholen
Nr. 60 (2013-2014) behandeld op 23-01-2014
Verslag     Dossier
Interpellatie van mevrouw Gerda Van Steenberge tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de uitspraak van de Raad van State tot verplichting van het afgeven van een A-attest onder verbeurdverklaring van een dwangsom
Nr. 13 (2012-2013) motie ingediend op 03-12-2012
Verslag     Dossier
Interpellatie van de heer Boudewijn Bouckaert tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de mogelijke gevolgen van de arresten van de Raad van State betreffende het schorsen van de toekenning van een C-attest en het verplicht toekennen van een A-attest
Nr. 14 (2012-2013) motie ingediend op 03-12-2012
Verslag     Dossier
Interpellatie van mevrouw Elisabeth Meuleman tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de infrastructuurproblemen in het vrij onderwijs en de nood aan een meer transparant beleid ter zake
Nr. 37 (2011-2012) behandeld op 15-12-2011
Verslag     Dossier
Interpellatie van de heer Jos De Meyer tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over pensioen, loopbaandebat en uittreding in het Vlaamse onderwijs
Nr. 44 (2011-2012) behandeld op 19-01-2012
Verslag     Dossier
Interpellatie van mevrouw Gerda Van Steenberge tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de gevolgen van de federale beslissingen rond het optrekken van de pensioenleeftijd voor de budgettaire impact van de terbeschikkingstellingsregeling in het Vlaamse onderwijs
Nr. 47 (2011-2012) behandeld op 19-01-2012
Verslag     Dossier
Interpellatie van mevrouw Marleen Vanderpoorten tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het dreigende lerarentekort en het ontbreken van initiatieven om dit te remediëren
Nr. 141 (2011-2012) motie ingediend op 02-07-2012
Verslag     Dossier
Interpellatie van de heer Bart Van Malderen tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over discriminatie in de uitzendsector
Nr. 2 (2010-2011) behandeld op 14-10-2010
Verslag     Dossier
Interpellatie van mevrouw Irina De Knop tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de uitspraken van aartsbisschop Léonard met betrekking tot homoseksualiteit en aids
Nr. 20 (2010-2011) behandeld op 09-11-2010
Verslag     Dossier
Interpellatie van de heer Jan Roegiers tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de uitspraken van aartsbisschop Léonard betreffende homoseksualiteit, aids en longkanker
Nr. 24 (2010-2011) behandeld op 09-11-2010
Verslag     Dossier
Interpellatie van de heer Jos De Meyer tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de plotse stopzetting van de betalingen door het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) voor het jaar 2010
Nr. 32 (2010-2011) behandeld op 09-11-2010
Verslag     Dossier
Interpellatie van mevrouw Katrien Schryvers tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het stopzetten van de subsidiëring van onderwijs in enkele jeugdhulpvoorzieningen
Nr. 41 (2010-2011) behandeld op 14-12-2010
Verslag     Dossier
Interpellatie van mevrouw Marijke Dillen tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het stopzetten van de subsidiëring van onderwijs in zeven instellingen voor bijzondere jeugdzorg
Nr. 43 (2010-2011) behandeld op 14-12-2010
Verslag     Dossier
Interpellatie van mevrouw Gerda Van Steenberge tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het bestrijden van problemen die zich voordoen in het kader van gendermechanismen en etniciteit, meer bepaald het bestrijden van het fenomeen van genitale verminking
Nr. 106 (2010-2011) behandeld op 22-02-2011
Verslag     Dossier
Interpellatie van de heer Marino Keulen tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over censuur en andere praktijken in bepaalde joodse scholen
Nr. 134 (2010-2011) behandeld op 31-03-2011
Verslag     Dossier
Interpellatie van de heer Kris Van Dijck tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de ongekwalificeerde uitstroom in het secundair onderwijs
Nr. 205 (2009-2010) behandeld op 01-07-2010
Verslag     Dossier
Interpellatie van de heer Filip Watteeuw tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over discriminatie in de uitzendsector
Nr. 238 (2009-2010) behandeld op 14-10-2010
Verslag     Dossier

  

Zoekresultaten van 23 juli 2014, 20:03