printlogo Vlaams Parlement

COMMISSIEVERSLAGEN

Parlementaire Initiatieven | zittingsjaar 2009-2010 (51)

   

Voorstel van resolutie van de dames Irina De Knop, Ulla Werbrouck en Elisabeth Meuleman, de heer Herman Schueremans en de dames Vera Van der Borght, Ann Brusseel en Annick De Ridder betreffende het voorkomen van hiv-besmettingen en aids. Voorstel van resolutie van de heer Jan Roegiers, de dames Cindy Franssen, Lies Jans en Mia De Vits, de heer Tom Dehaene en de dames Helga Stevens en Vera Jans betreffende het uitwerken van een meer doelmatig en doeltreffend hiv- en aidsbeleid. Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid uitgebracht door mevrouw Vera Jans, de heer John Crombez en de dames Mia De Vits en Katrien Schryvers
Stuk 415 (2009-2010) - Nr 4 verslag     Tekst PDF     Dossier
Verslaggevers: Vera Jans (CD&V) , John Crombez , Mia De Vits (sp·a) , Katrien Schryvers (CD&V)
Voorstel van decreet van de dames Vera Van der Borght en Patricia Ceysens, de heer Peter Gysbrechts en de dames Lydia Peeters en Gwenny De Vroe houdende wijziging van het decreet van 15 juli 2005 tot regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen, wat de oprichting van een Vlaams Centrum voor Adoptie betreft. Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid uitgebracht door de dames Marijke Dillen, Katrien Schryvers en Mieke Vogels
Stuk 275 (2009-2010) - Nr 3 verslag     Tekst PDF     Dossier
Verslaggevers: Marijke Dillen (Vlaams Belang) , Katrien Schryvers (CD&V) , Mieke Vogels (Groen!)
Voorstel van decreet van de dames Vera Van der Borght en Patricia Ceysens, de heer Peter Gysbrechts en de dames Lydia Peeters en Gwenny De Vroe houdende wijziging van het decreet van 15 juli 2005 tot regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen, wat de oprichting van een Vlaams Centrum voor Adoptie betreft. Hoorzitting. Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid uitgebracht door de dames Marijke Dillen, Katrien Schryvers en Mieke Vogels
Stuk 275 (2009-2010) - Nr 2 verslag hoorzitting/gedachtewisseling     Tekst PDF     Dossier
Verslaggevers: Marijke Dillen (Vlaams Belang) , Katrien Schryvers (CD&V) , Mieke Vogels (Groen!)
Voorstel van resolutie van de dames Irina De Knop, Ulla Werbrouck en Elisabeth Meuleman, de heer Herman Schueremans en de dames Vera Van der Borght, Ann Brusseel en Annick De Ridder betreffende het voorkomen van hiv-besmettingen en aids. Hoorzitting. Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid uitgebracht door mevrouw Vera Jans, de heer John Crombez en mevrouw Mia De Vits
Stuk 415 (2009-2010) - Nr 2 verslag hoorzitting/gedachtewisseling     Tekst PDF     Dossier
Verslaggevers: Vera Jans (CD&V) , John Crombez (sp·a) , Mia De Vits (sp·a)
Verslag van het Rekenhof over de rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid uitgebracht door mevrouw Vera Jans
Stuk 37-H (2009-2010) - Nr 2 verslag     Tekst PDF     Dossier
Verslaggever: Vera Jans (CD&V)
Voorstel van resolutie van de dames Vera Jans, Katrien Schryvers, Cindy Franssen, Lies Jans, Helga Stevens, Mia De Vits en Güler Turan betreffende de organisatie en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid uitgebracht door mevrouw Else De Wachter en de heer Peter Gysbrechts
Stuk 487 (2009-2010) - Nr 2 verslag     Tekst PDF     Dossier
Verslaggevers: Else De Wachter (sp·a) , Peter Gysbrechts (Open Vld)
Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2010-2014. Gedachtewisseling. Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid uitgebracht door mevrouw Cindy Franssen
Stuk 637 (2009-2010) - Nr 2 verslag hoorzitting/gedachtewisseling     Tekst PDF     Dossier
Verslaggever: Cindy Franssen (CD&V)
Advies van het Kinderrechtencommissariaat over armoede en sociale uitsluiting. Visie en voorstellen vanuit een kinderrechtenperspectief. Gedachtewisseling. Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid uitgebracht door de dames Cindy Franssen en Marijke Dillen
Stuk 580 (2009-2010) - Nr 2 verslag hoorzitting/gedachtewisseling     Tekst PDF     Dossier
Verslaggevers: Cindy Franssen (CD&V) , Marijke Dillen (Vlaams Belang)
Gedachtewisseling over 'Perspectief 2020. Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap'. Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid uitgebracht door mevrouw Vera Jans
Stuk 632 (2009-2010) - Nr 1 verslag hoorzitting/gedachtewisseling     Tekst PDF (3,47 MB)     Dossier
Verslaggever: Vera Jans (CD&V)
Gedachtewisseling over de Visienota decreet Kinderopvang. Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid uitgebracht door de dames Vera Van der Borght en Mieke Vogels
Stuk 600 (2009-2010) - Nr 1 verslag hoorzitting/gedachtewisseling     Tekst PDF     Dossier
Verslaggevers: Vera Van der Borght (Open Vld) , Mieke Vogels (Groen!)
Vlaamse Ombudsdienst. Jaarverslag 2009. Gedachtewisseling. Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid uitgebracht door de mevrouw Mia De Vits (Hoofdstuk 8 - Welzijn en gezondheid)
Stuk 41-A (2009-2010) - Nr 6 verslag hoorzitting/gedachtewisseling     Tekst PDF     Dossier
Verslaggever: Mia De Vits (sp·a)
Trendnota van het Instituut Samenleving en Technologie ten behoeve van de opmaak van het Werkprogramma van het Instituut Samenleving en Technologie (IST) voor 2010. Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid uitgebracht door de dames Marijke Dillen en Vera Van der Borght
Stuk 62 (2009-2010) - Nr 2 verslag     Tekst PDF     Dossier
Verslaggevers: Marijke Dillen (Vlaams Belang) , Vera Van der Borght (Open Vld)
Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010. Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid uitgebracht door mevrouw Cindy Franssen aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Stuk 19-A (2009-2010) - Nr 3-J verslag     Tekst PDF     Dossier
Verslaggever: Cindy Franssen (CD&V)
Voorstel van resolutie van de heer Felix Strackx, de dames Marijke Dillen en Gerda Van Steenberge en de heer Erik Tack betreffende de preventieve inname van foliumzuursupplementen voor de aanvang van de zwangerschap ter voorkoming van neuraalbuisdefecten. Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid uitgebracht door mevrouw Katrien Schryvers
Stuk 364 (2009-2010) - Nr 2 verslag     Tekst PDF     Dossier
Verslaggever: Katrien Schryvers (CD&V)
Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2010. Tekst aangenomen door de commissies
Stuk 508 (2009-2010) - Nr 16 tekst aangenomen door de commissie     Tekst PDF     Dossier
Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2010. Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid uitgebracht door mevrouw Cindy Franssen (Hoofdstuk IX. Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangeledenheden; Hoofdstuk X. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen)
Stuk 508 (2009-2010) - Nr 14 verslag     Tekst PDF     Dossier
Verslaggever: Cindy Franssen (CD&V)
Voorstel van resolutie van de heer Tom Dehaene, de dames Cindy Franssen, Vera Jans, Lies Jans en Sophie De Wit, de heer John Crombez en mevrouw Mia De Vits betreffende het gebruik van foliumzuur voor de conceptie en tijdens de zwangerschap. Voorstel van resolutie van de heer Felix Strackx, de dames Marijke Dillen en Gerda Van Steenberge en de heer Erik Tack betreffende de preventieve inname van foliumzuursupplementen voor de aanvang van de zwangerschap ter voorkoming van neuraalbuisdefecten. Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid uitgebracht door mevrouw Katrien Schryvers
Stuk 462 (2009-2010) - Nr 3 verslag     Tekst PDF     Dossier
Verslaggever: Katrien Schryvers (CD&V)
Gedachtewisseling over het eindrapport 'Proefprojecten centrum voor kinderopvang' (CKO). Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid uitgebracht door mevrouw Griet Coppé
Stuk 556 (2009-2010) - Nr 1 verslag hoorzitting/gedachtewisseling     Tekst PDF     Dossier
Verslaggever: Griet Coppé (CD&V)
Ontwerp van decreet tot opheffing van het decreet van 10 november 1993 houdende maatregelen tot kwaliteitsverbetering van de dienstverlening door huwelijks- en relatiebemiddelaars. Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid uitgebracht door mevrouw Mieke Vogels
Stuk 436 (2009-2010) - Nr 2 verslag     Tekst PDF     Dossier
Verslaggever: Mieke Vogels (Groen!)
Hoorzitting over technologische innovaties in de zorgsector. Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid uitgebracht door mevrouw Lies Jans
Stuk 540 (2009-2010) - Nr 1 verslag hoorzitting/gedachtewisseling     Tekst PDF     Dossier
Verslaggever: Lies Jans (N-VA)

Pagina: / 3 >> volgende
  

Zoekresultaten van 23 juli 2014, 20:03