printlogo Vlaams Parlement

COMMISSIEHANDELINGEN

Vragen en Interpellaties | zittingsjaar 2001-2002 (18)

   

Vraag om uitleg van de heer Kris Van Dijck tot de heer Guy Vanhengel, Vlaams minister van Sport en Brusselse Aangelegenheden, over zijn uitspraken met betrekking tot de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
Nr. 1161 (2001-2002) behandeld op 08-10-2002
Verslag     Dossier
Interpellatie van de heer Luk Van Nieuwenhuysen tot de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, over opleidingen klantgerichtheid en onthaal van anderstaligen in de Vlaamse Rand
Nr. 329 (2001-2002) behandeld op 08-07-2002
Verslag     Dossier
Interpellatie van mevrouw Brigitte Grouwels tot mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, en tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, over de erkenning van een Vlaamse huisartsenkring voor de regio Brussel
Nr. 242 (2001-2002) behandeld op 14-05-2002
Verslag     Dossier
Interpellatie van mevrouw Brigitte Grouwels tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, over de conferentie van Vlaamse mandatarissen uit de zes randgemeenten
Nr. 227 (2001-2002) behandeld op 25-04-2002
Verslag     Dossier
Vraag om uitleg van de heer Dominiek Lootens-Stael tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, over het in vraag stellen van de democratie door een door de Vlaamse Gemeenschap gesteunde publicatie
Nr. 715 (2001-2002) behandeld op 25-04-2002
Verslag     Dossier
Vraag om uitleg van de heer Sven Gatz tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, over het beleid van de Vlaamse regering ten aanzien van de Zenne- en Zoniënstreek ten zuiden van Brussel
Nr. 645 (2001-2002) behandeld op 19-03-2002
Verslag     Dossier
Vraag om uitleg van de heer Sven Gatz tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, over het afstemmen van het cultureel promotie- en informatiebeleid van de Vlaamse Rand op dat van Nederlandstalig Brussel
Nr. 644 (2001-2002) behandeld op 19-03-2002
Verslag     Dossier
Interpellatie van de heer Jan Loones tot de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, over Franse subsidies aan Franstalige verenigingen op het grondgebied van de Vlaamse Gemeenschap
Nr. 203 (2001-2002) behandeld op 19-03-2002
Verslag     Dossier
Interpellatie van de heer Luk Van Nieuwenhuysen tot de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, en tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, over de mogelijke gevolgen van het samenwerkingsakkoord met Frankrijk voor de Vlaamse Rand
Nr. 197 (2001-2002) behandeld op 19-03-2002
Verslag     Dossier
Interpellatie van de heer Luk Van Nieuwenhuysen tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, over de nieuw op te richten Taalwetwijzer
Nr. 158 (2001-2002) behandeld op 05-03-2002
Verslag     Dossier
Vraag om uitleg van de heer Walter Vandenbossche tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, over de stand van zaken in verband met de Lijn-site te Kuregem
Nr. 451 (2001-2002) behandeld op 21-02-2002
Verslag     Dossier
Vraag om uitleg van de heer Luk Van Nieuwenhuysen tot de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, over de geplande nieuwe samenstelling van de Adviesraad van de Franstaligen uit de Brusselse Randgemeenten door de Cocof
Nr. 381 (2001-2002) behandeld op 29-01-2002
Verslag     Dossier
Vraag om uitleg van de heer Luk Van Nieuwenhuysen tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, over het taalgebruik in de Brusselse ziekenhuizen en bij de medische urgentiediensten in en rond Brussel
Nr. 332 (2001-2002) behandeld op 05-02-2002
Verslag     Dossier
Interpellatie van de heer Kris Van Dijck tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, en tot mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, over de ontbinding van het Vlaams onderwijscentrum Brussel en de overname van de dienstverlening door de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Nr. 101 (2001-2002) behandeld op 22-01-2002
Verslag     Dossier
Interpellatie van de heer Sven Gatz tot de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, over het overleg betreffende het tweede Gewestelijk Ontwikkelingsplan voor Brussel
Nr. 83 (2001-2002) behandeld op 05-02-2002
Verslag     Dossier
Vraag om uitleg van de heer Sven Gatz tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, over informatiebrochures van de Vlaamse Gemeenschap
Nr. 185 (2001-2002) behandeld op 11-12-2001
Verslag     Dossier
Vraag om uitleg van mevrouw Brigitte Grouwels tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, over de inventarisatie van de personeelsnoden in de social-profitsector te Brussel
Nr. 122 (2001-2002) behandeld op 11-12-2001
Verslag     Dossier
Interpellatie van de heer Walter Vandenbossche tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, over de stand van zaken met betrekking tot de site van De Lijn in Anderlecht
Nr. 2 (2001-2002) behandeld op 16-10-2001
Verslag     Dossier

  

Zoekresultaten van 29 juli 2014, 08:38